HomeBezoekmogelijkheden woningen verruimd
thumb

Bezoekmogelijkheden woningen verruimd

We zijn heel blij dat de mogelijkheden voor bezoek van familie aan woningen landelijk zijn verruimd. Als we met familie afspraken over het bezoek maken, gebruikt Reinaerde voortaan de handreiking van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op basis van de handreiking maken we afspraken op maat. Dat doen we per woning en voor elke cliënt afzonderlijk. Zo is het verantwoord om op bezoek te gaan.

Aantal mensen

• Iedere cliënt heeft recht op bezoek van minimaal 1 tot 2 personen. De concretisering van afspraken vindt plaats met de individuele cliënt en familie of belangrijke anderen.

• Voor kwetsbare cliënten en/of cliënten waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, wordt uitgegaan van 1 of maximaal 2 vaste contactpersonen.

• Cliënten die zich wel aan de 1,5 meter afstand kunnen houden, mogen bezoek ontvangen van wisselende personen onder voorwaarde dat zij zich daadwerkelijk aan de 1,5 meter afstandsregel houden.

• Het aantal gelijktijdige bezoekers per persoon kan niet meer zijn dan de aantallen die door het kabinet in verschillende situaties voor alle burgers wordt voorgeschreven.

• Het bezoek moet 1,5 meter afstand kunnen houden, dus in een kleine kamer kunnen er weinig mensen op bezoek komen.

Afspraak maken

• Bezoek is op afspraak. Zoek vooraf contact met de begeleiding over het tijdstip en of de afspraak door kan gaan (afhankelijk van de situatie op dat moment en in afstemming met de familie, begeleiding en cliënt).

Gezond en hygiënisch

• Als bezoekers klachten (zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) hebben, dan komen ze niet en melden ze zich eerst bij de GGD voor een test. Na een negatieve testuitslag kan men op bezoek komen. Na een positieve uitslag vindt geen bezoek/logeren/huisbezoek plaats tot het einde van de quarantaineperiode voor het hele huishouden.

• Bezoekers houden zich aan de hygiëneregels: handen wassen en 1,5 meter afstand voor de cliënten waarbij dat mogelijk is.

Eigen ruimte of wandelen

• Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte/kamer of buiten en niet in de door cliënten gedeelde huiskamer of ontmoetingsruimte.

• Wanneer het bezoek en cliënt gaan wandelen (waar mogelijk) met 1,5 meter afstand, vermijd dan drukte.

• Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes.

• Het bezoek vermijdt het contact met andere cliënten.

Uit logeren

• Uit logeren gaan vindt bij voorkeur plaats bij de mensen die ook op bezoek komen. Op die manier wordt het aantal wisselende contacten beperkt.

• Tijdens het logeren wordt het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) beperkt.

• Uiterlijk 1 juli zijn, indien gewenst, ook afspraken gemaakt met cliënten en familie voor op bezoek gaan en uit logeren gaan.

• Stap voor stap vindt overleg plaats met cliënt en betrokkenen over wat er nog meer kan.

De uitwerking van het bezoek per woning is de verantwoordelijkheid van de manager met de gedragskundige. Er kan met arts overlegd worden.