HomeAmbitieus plan voor gebouwen is belangrijk voor cliënten en werkplezier
thumb

Ambitieus plan voor gebouwen is belangrijk voor cliënten en werkplezier

Voor de kwaliteit van het leven van cliënten is een passende woon- of werkomgeving erg belangrijk. En voor medewerkers draagt een goed gebouw bij aan het plezier in het werk. Reinaerde heeft onlangs een nieuw woonwerktoekomstplan (WWTP 2.0) vastgesteld. Daarin staat de grote ambitie van Reinaerde het gebied van de gebouwen.

We willen met het WWTP 2.0 echt heel veel gaan doen en het is ook hard nodig”, zegt Michel Palar, manager huisvesting en faciliteiten. Het vorige plan gaf al goed richting aan deze huisvesting en veel ervan is uitgevoerd - ondanks coronatijd. In de nieuwe versie van het plan staat wat we van 2021 tot en met 2025 willen gaan doen en wordt een vooruitblik gegeven op de komende 10 jaar. Het plan is met positieve adviezen van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad vastgesteld.

Vervangen woningen voor welzijn van cliënten en plezieriger werken

In het plan is te lezen dat we vooral veel verouderde woningen willen vervangen door nieuwe. Daarbij breiden we beperkt uit met het aantal plekken voor cliënten, vooral voor jongeren en volwassenen met een licht-verstandelijke beperking. Wat er komende jaren voor in de plaats komt, zijn bijna altijd studio’s. Dat betekent dat cliënten meer privacy en eigen sanitair krijgen, en dat is een belangrijke bijdrage aan hun welzijn. En, niet onbelangrijk: voor medewerkers is het prettiger om in zulke woningen te werken.

Vanuit de grootte van de zorgvraag

Het plan is een plan over de gebouwen. Wat er aan gebouwen nodig is op basis van de zorgvraag is in dit nieuwe plan uitgebreider uitgewerkt dan in de vorige versie. Daarvoor is veel afgestemd met mensen van de zorg binnen Reinaerde. De vraag van cliënten is in groepen verdeeld, zogenaamde persona’s, en per groep is gekeken hoe groot de behoefte is. Daarbij houden we er rekening mee dat een deel van de mensen met een beperking zelf woonruimte (moeten) gaan huren en wij ons richten op de begeleiding, de zogenaamde ambulantisering. Ook is gekeken hoe we de zorg voor cliënten kunnen verbeteren door cliënten met vergelijkbare zorgvragen meer bij elkaar te laten wonen. Die informatie is vertaald naar gebouwen. Kinderdagcentra, dagbesteding, ontmoetingsplekken en logeren Wat opvalt is dat de prioriteit ligt bij het vervangen van woningen. Er zijn geen bouwplannen zijn voor kinderdagcentra, dagbesteding, werkplekken voor medewerkers of logeren. Die prioritering is mogelijk doordat de kinderdagcentra nu in passende gebouwen zitten, terwijl we voor een deel van de dagbesteding en voor kantoorwerk mogelijkheden zien voor (ontmoetings)plekken die we samen met anderen kunnen gebruiken en huren. Voor het logeren zijn de financiële mogelijkheden nu te beperkt en gaan we met anderen op zoek naar oplossingen, maar breiden nu niet uit.

Grotere vraag dan we aankunnen

Ondanks de duidelijke prioriteiten, willen we nog steeds veel meer dan we kunnen. De vraag naar vervanging en uitbreiding is groot, ons budget is begrensd en we moeten rekening houden met knelpunten op de arbeidsmarkt. Bovendien is veel samenwerking nodig om te kunnen bouwen: voor een locatie, voor vergunningen, om te kunnen bouwen en om een deel van het geld te lenen. Logischerwijs gaan plannen voor renovatie en bouw dan ook over meerdere jaren. Over een langere termijn, van 2021 tot en met 2028 kosten de plannen bij elkaar 110 miljoen euro. In het plan staat dat het ongeveer mogelijk moet zijn om dit te betalen, maar hoe beter we omgaan met ons geld, hoe sneller het bouwtempo kan zijn. Omdat zo veel factoren de bouwmogelijkheden bepalen, staat in het plan globaal hoe snel we welk project willen uitvoeren. Dat kan veranderen bijvoorbeeld omdat het langer duurt om een vergunning te krijgen of omdat we toch nog onvoldoende financiële middelen hebben. Daarom stemmen we pas later met cliënten, familie en medewerkers af wanneer hun gebouw aan de beurt is.

Duurzaam bouwen en gebouwen verduurzamen

Wij voelen ons bij Reinaerde verantwoordelijk voor de toekomst en het investeren in een betere wereld. Daarom dragen onze nieuwe en bestaande gebouwen ook bij aan onze duurzame doelstellingen. We verminderen de CO2-uitstoot van gebouwen met zo’n 30% in 2030. We bereiken dat door bestaande gebouwen te verduurzamen en door nieuwe gebouwen minimaal te laten voldoen aan een 7 op de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR), wat een maat voor duurzaamheid is.

Thuis voor cliënten en medewerkers

Het plan helpt om op een doordachte manier zo goed mogelijk onze gebouwen te verbeteren, of we ze nu huren of dat we ze in bezit hebben. En dat is natuurlijk belangrijk om het werk goed te kunnen doen en om cliënten en medewerkers een goed thuis te geven.