HomeAdempauze voor gezinnen - logeren en anders
thumb

Adempauze voor gezinnen - logeren en anders

Op twee plekken bij Reinaerde kunnen twee doelgroepen kinderen (en jongeren) tegenwoordig in het weekend logeren. Dat geeft ouders een zeer welkome adempauze, een mogelijkheid waar we bij Reinaerde groot belang aan hechten.

Naast het logeren maken we ons hard om ook op andere manieren gezinnen te gaan ontlasten. Het logeren aan de Marokkodreef in Utrecht en bij De Grift in Woudenberg, krijgt steeds beter vorm. In dit uitgebreide artikel lees je meer over de stand van zaken daar en de zoektocht naar andere vormen, die we samen met de VGU (Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht), ontwikkelen.

Logeren bij de Marokkodreef

Sinds november 2023 kunnen kinderen die één van de kinderdagcentra van Reinaerde bezoeken bij de Marokkodreef in Utrecht logeren. Er zijn twee groepen, allebei van een ander ontwikkelingsniveau. De kinderen hebben een ernstig verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Een groep logées is nog in opbouw en het team medewerkers is deels nieuw.

Fanatiek schommelen

De twee begeleiders zijn dit weekend bezig om heerlijk avondeten te maken en willen zelf niet op de foto. “Maar de kinderen mogen er wel op van de ouders,” vertelt Nathalie Barendregt, die coacht bij het logeren.Samen gaan we naar de binnenspeelplaats, waar de logées fanatiek schommelen, wild op het springkussen stuiteren en op een klein driewielertje rondfietsen. Ieder voor zich. En niet te lang. Dan gaat een logé weer naar de begeleider. “Omdat hij bang is om alleen te zijn, zoekt hij veiligheid in nabijheid van de begeleider”, vertelt Nathalie. Ze feliciteert een andere logée met haar dertiende verjaardag op de bank. De woorden begrijpt ze niet, en ook de vrolijke toon waarop ze haar feliciteert lijkt niet over te komen. Ze geeft een high five aan een andere logé. “Pappa-mamma” zegt hij en draait weer weg. Nathalie geeft aan dat deze groep kinderen functioneert op een ontwikkelingsleeftijd van enkele maanden. De combinatie van hun vrolijkheid en grote beperking maakt diepe indruk.

Gedrag proberen te lezen

Nathalie zegt: “We proberen elke logée te ‘lezen’ en te begrijpen in hun gedrag. Die zoektocht duurt soms maanden. Wij willen oog hebben voor de onderliggende drijfveren van het gedrag. Vaak gaat dit om basale behoeften die wij dan proberen te zien. Door loze momenten, angsten, gewoon dorst, of bijvoorbeeld zelf geen invloed hebben op wat je doet, kan gedrag ontstaan. Dan zien we dat er onrust is, die zich bijvoorbeeld uit met verbaal gedrag, of zich fysiek richt op dingen, begeleiders of de logé zelf. Met behulp van de methodiek Triple C kijken we naar de behoeftes en wat er onder het gedrag zit. Het gaat om de fysieke behoeftes; lichamelijk lekker in je vel zitten door bijvoorbeeld te bewegen. En om emotioneel en mentaal welbevinden."

Dagprogramma wat bij ze past

"Met communicatiesystemen en pictogrammen zijn we nu druk bezig met een sluitend en passend dagprogramma. Ik kan als coach meekijken, en samen ontwikkelen wat de kinderen leuk vinden en wat bij ze past. Met nieuwe, vaste collega’s werken we verder aan een stabiel team dat de kinderen nog beter kent. Dat vergt tijd, maar straks kunnen we de groep geleidelijk uitbreiden en moet het ook organisatorisch passen. Omdat hier ook kinderen wonen of naar het kinderdagcentrum gaan, en we deze doelgroep – die deels ook forse gedragsproblemen kent - hier zeer goed kennen, is de Marokkodreef een unieke plek in de regio. Daarmee zijn er veel voorwaarden om het logeren voor hen goed vorm te geven, tegelijk is het een hele puzzel. Een waar ik veel plezier aan beleef!”

Meer over het logeren bij de Marokkodreef staat op deze website: https://www.reinaerde.nl/zorg/logerenmarokkodreef/

Logeren bij De Grift

Sinds februari dit jaar kunnen kinderen en jongeren bij De Grift in Woudenberg logeren. De twee groepen hebben nu net een paar keer gelogeerd. Zij hebben een ernstig-meervoudige of ernstige verstandelijke beperking. Voor de logees wordt de complete zorg overgenomen, van wassen en aankleden tot en met bijvoorbeeld stomazorg. De kinderen hebben een ondersteuningsplan van een (kinder)dagcentrum, waar verzorgingskaarten voor het logeren deels van afgeleid worden, naast de afspraken die we met ouders maken rondom de verzorging. Er wordt gekeken of er nog een derde groep logees kan starten. Het team heeft vier vaste medewerkers die eerder bij De Hondsrug werkten, en drie gloednieuwe vaste medewerkers, maar ook hier is het team nog verder in opbouw.

De leukste werkplek, met pittig werk

Deze maandag werkt begeleider Annemarie Meindersma aan een verzorgingskaart van een logé als we haar kunnen spreken. Ze werkt al 27 jaar bij verschillende logeerhuizen van Reinaerde. Als laatste werkte ze bij De Hondsrug in Utrecht, waar we zijn gestopt. Met de drie andere ervaren collega’s is ze overgestapt naar De Grift op De Heygraeff. De cliënten gingen ook deels mee, en kwamen verder uit Zeist en een uit Bennekom. “Het logeren is nu alleen in het weekend. Werken in het weekend legt een beslag op je privéleven, wat lang niet iedereen wil, zeker niet élk weekend. In de stad Utrecht konden we geen nieuwe collega’s vinden. Hier in Woudenberg tot onze verbazing wel: we hebben snel maar liefst drie ervaren nieuwe collega’s aangenomen. Zij combineren het met ander werk bij Reinaerde en ik doe dat nu ook. We zoeken nog nieuwe collega’s. Zo kan er ruimte ontstaan voor een derde groep.

De kinderen deden het goed

We zijn begonnen met wennen door zaterdagopvang te organiseren. Daarna zijn we met logeren gestart. De twee groepen hebben er net een paar logeerweekenden opzitten. De kinderen deden het heel goed. Dat is fijn voor ons, want wij hadden het zelf pittig. Ik merk dat ik positief én moe ben. Je gaat namelijk nieuwe routines opbouwen. Bijvoorbeeld om het douchen in te plannen in de tijd die je hebt met z’n tweeën op 8 kinderen. We merkten dat van de logees die ons al kenden, de meesten vrijwel direct aan de nieuwe plek waren gewend. De nieuwe kinderen deden er soms nog wat langer over om bijvoorbeeld in slaap te vallen. Zeker degenen die met een andere logé op één kamer slapen. Dat gaat nu ook al steeds beter.

De Heygraeff heeft veel mogelijkheden

De Grift op De Heygraeff is voor ons een plek met veel mogelijkheden, zoals een gymzaal. Het is buiten ook mooi. En voor de stomazorg konden we hier collega’s om instructie vragen. De nachtdienst is om de hoek, en de domotica waarmee we de kinderen 's nachts op maat volgen is wat geavanceerder. De grote ruimtes maken het continue toezicht wel lastiger. Als we wat meer gewend zijn, gaan we onze activiteiten nog wat verder uitwerken, bijvoorbeeld naar de gymzaal. Het vergt tijd om elke logé goed te kennen. Betrokkenheid van vaste medewerkers is daarbij essentieel. Daarom ben ik blij dat ik zo weer een sollicitatiegesprek heb. Daarnaast hoop ik ook dat we nog vrijwilligers kunnen vinden, zodat we er makkelijker op uit kunnen trekken.

Genieten van huiselijk weekend

De ouders reageren allemaal heel positief op hoe het al loopt. Het is fysiek zwaar werk, én het mooiste dat er is. Ik vind het leuker werk dan bij een kinderdagcentrum en ben, net als de ouders, blij dat het nu toch door kan gaan. Ik kan enorm genieten van het huiselijke dat we hebben als we samen een mooi weekend hebben.”

Meer over het logeren bij de De Grift staat op deze website: https://www.reinaerde.nl/zorg/reinaerdelogerendegrift/

Op zoek naar alternatieve vormen voor een adempauze met de VGU

Ouders met een kind met een intensieve zorgvraag hebben behoefte om even op adem komen en tijd voor zichzelf te hebben. Dat heet ook wel “respijtzorg”: een vorm van zorg voor mensen die langdurig zorgen voor een ander. De VGU (Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht), waar Reinaerde deel van uitmaakt, heeft een toekomstvisie op die respijtzorg vastgesteld. Die visie is dat het om het welzijn van óuders gaat. Dat is anders dan we gewend waren: we stelden altijd degene met de zorgvraag centraal, dus het kind. De VGU-partners willen juist ouders helpen aan steun die bij hun gezin past, en dit op tijd en actief doen. Zo willen we voorkomen dat ouders overbelast en geïsoleerd raken en hen helpen om een sterk vangnet te bouwen.

Hoe gaat de VGU dat doen?

In de komende maanden gaan de VGU-partners Reinaerde, Amerpoort en Sherpa drie concrete nieuwe activiteiten ontwikkelen en testen waarmee we ouders met een intensieve zorgtaak steunen. Deze kansrijke nieuwe vormen van dienstverlening zijn bedacht na vele gesprekken met ouders over hun ervaringen.

Ambassadeur ouderwelzijn

Ouders krijgen hulp bij het opzetten van een steunnetwerk. Deze hulp bestaat uit een gesprek waarin zij begeleid worden door VGU-partners en andere zorgpartners. Op deze avond komen ouders van kinderen met intensieve zorgbehoeften samen. Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekken; en in het opzetten van een eigen steunnetwerk. De focus ligt op het actief betrekken van ouders bij het opbouwen van een voor hen duurzaam ondersteuningssysteem.

Ouders check-in

Dit initiatief richt zich op het creëren van waardevolle contacten tussen ouders die soortgelijke zorgen delen, waardoor ze zich gesteund voelen en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo kunnen zij meer waardevol contact met elkaar hebben. Het initiatief draagt bij aan het verminderen van isolatie en het vergroten van het welzijn van ouders.

Oppascoach

Ouders worden geholpen om het logeren of oppassen door of bij vrienden of familie mogelijk te maken. Met behulp van de oppascoach wordt het meer vanzelfsprekend voor ouders om oppassen en logeren binnen het eigen netwerk te organiseren. Iets wat nu vaak niet lukt omdat het ouders veel moeite kost om de hulp te vragen of omdat alle ins- en outs die uitgelegd moeten worden hen eigenlijk al te veel belast. Met een toolbox en hulplijnen van de oppascoach wordt dit bij de ouders weggenomen.

Naast deze pilots werkt het VGU-project ook aan een betere financiële basis voor respijtzorg. Dat doen we samen met het zorgkantoor en een aantal gemeenten. Over het VGU-project is meer te lezen op de LinkedIn-pagina: http://tinyurl.com/2dmhxt8c