Home4 bewoners Selma Lagerlöfweg hebben keuze gemaakt voor nieuwe woning
thumb

4 bewoners Selma Lagerlöfweg hebben keuze gemaakt voor nieuwe woning

Reinaerde heeft de 7 bewoners die op korte termijn elders betere zorg nodig hebben, ieder twee of meer mogelijkheden voorgelegd, zodat zij zelf de best passende keuze kunnen maken.

Vier bewoners hebben een keuze gemaakt. Drie andere bewoners hebben ons laten weten nog na te denken over de mogelijkheden of hebben tijd nodig om een mogelijk nieuwe woonplek te bezoeken. Daar waar de nieuwe woning pas over een paar dagen beschikbaar is, lukt het Reinaerde tijdelijk extra gespecialiseerde zorg in te zetten als overbrugging. Reinaerde is nu bezig om deze overbruggingszorg in afstemming met het Zorgkantoor en met andere zorgpartners te organiseren. Iedereen blijft de zorg ontvangen die nodig is, ook na 1 februari. Door de tijdelijkheid en de ondersteuning van zorgpartners is deze extra zorg mogelijk.

Voorgelegde woningen en zorg sluiten aan op complexe zorgvraag

Voor 6 bewoners zijn er woningen gevonden die aansluiten bij hun specifieke zorg- en ondersteuningsvraag en die door gespecialiseerde medewerkers uitgevoerd kan worden (bv palliatieve zorg, zorg met beademing of intensieve zorg). En die zo veel als mogelijk is aansluiten op specifieke woonwensen en binnen aanvaardbare afstand van familie zijn. Voor de woonopties van één bewoner geldt dat de afstand tot Woerden en naar familie erg groot is. ‘Dat hadden wij graag anders gezien,’ zegt Annemarie Minkes, strategisch manager Reinaerde: ‘De mogelijkheden die we nu aan deze bewoner aanbieden, zien ook wij - vanwege de grote afstand - als tijdelijk. We blijven voor deze bewoner op zoek naar beter passende mogelijkheden.’ In nauwe afstemming en samenwerking met andere zorgpartners en het Zorgkantoor is het gelukt deze verschillende varianten te kunnen voorleggen. Ook zijn intensieve gesprekken met de wethouder gevoerd. De Inspectie Gezondheidszorg is vanaf het begin af aan geïnformeerd. De intensieve samenwerking werkt voor iedereen steunend.

Cliëntondersteuning is aangeboden

Alle bewoners aan wie Reinaerde andere woonruimtes heeft voorgelegd, zijn geattendeerd op de mogelijkheid tot de inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een aantal bewoners maakt daar ook gebruik van. Aan andere bewoners wordt ondersteuning geboden door medewerkers.

Oorzaak: tekort aan verpleegkundigen

Reinaerde heeft eerder aangegeven de benodigde medische en specialistische zorg voor deze 7 bewoners zelf niet structureel te kunnen voortzetten. Doordat twee medewerkers per 1 februari uit dienst gaan, is het essentieel dat deze 7 bewoners op korte termijn elders zorg krijgen.

Betere spreiding gespecialiseerde zorg noodzakelijk

De zorg voor mensen met een lichamelijke beperking die van beademing en verpleegkundige en medische zorg afhankelijk zijn, krijgen wij bij Reinaerde door tekorten aan gespecialiseerd personeel helaas niet meer voor elkaar. Wij merken dat het vinden van andere geschikte locaties extra moeilijk is omdat ook andere zorgorganisaties dezelfde problemen hebben. Dit is een landelijk vraagstuk.