Zoeken Contact Menu

Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Reinaerde verzamelt: via aanmeldingen (indicaties, beschikkingen), sollicitaties, telefonische informatieaanvragen, de website of anders.

We verwerken veel persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. We besteden veel aandacht aan de techniek (ICT, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen). We maken protocollen, handleidingen en trainingen die we geregeld onder de aandacht brengen. Privacy is voor een groot deel mensenwerk. Onze medewerkers weten dat en handelen professioneel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reinaerde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klachtenfunctionaris@reinaerde.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Reinaerde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (webwinkel)
 • Verzenden van ons magazine
 • U te kunnen bellen, e-mailen of berichten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Contactformulier

U kunt via een contactformulier op webpagina's uw persoonsgegevens en vraag achterlaten. Deze worden niet opgeslagen op de website. Uw contactgegevens en vraag komen rechtstreeks in de mailbox van een klantadviseur van Reinaerde.

 • Cookies

Wij maken gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan onze website. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de website bezoekt.Wij maken alleen gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. We kunnen u als persoon hiermee niet identificeren. Cookies zijn ook niet schadelijk voor uw computer.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wilt u geen cookies? Dan kunt u permanente cookies verwijderen via de instellingen in uw
browser. Daarmee kunt u ook aangeven dat u nooit cookies wilt ontvangen. 
Dat verschilt per browser. Daarom geven we u een link naar meer informatie:
www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen(ook speciale browsers)
www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen (de meest uitgebreide, maar u moet wel eerst cookies accepteren !)
Wilt u meer informatie over cookies? Klik hier.

 • Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt opgeslagen op servers van Google. We hebben alleen toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde uit rapportages in Google Analytics. Uit deze rapporten kunnen we niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en geven we in geen geval door aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet.

Cookies van externe sites

Voor het afspelen van video’s en delen van Social Media maken we gebruik van externe sites. Zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Zij leggen met cookies informatie op uw computer vast. Vaak om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over u bijhouden te verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij nog meer?

We werken voor cliënten en hun familieleden/ wettelijk vertegenwoordigers. Vanzelfsprekend verwerken wij daarom ook hun persoonsgegevens. Dat moeten we ook van de wet. Die persoonsgegevens staan in een elektronisch cliëntendossier en in een declaratiesysteem. De toegang tot de gegevens (autorisatie) is uitsluitend voor de medewerkers die een behandelrelatie hebben met een cliënt of die door hun werk de behandelrelatie mogelijk maken. Bijvoorbeeld: een aantal ondersteuners, een coördinerend ondersteuner, een gedragswetenschapper en de zorgadministratie.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

 Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegeven worden verzameld. Of zolang als wettelijk verplicht is. Dit betekent voor:

 • Algemene cliëntgegevens: deze bewaren we tot iemand uit zorg gaat. 
 • Medische gegevens: deze bewaren we volgens de wettelijke termijn van 15 jaar vanaf het moment dat het dossier is gesloten.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien. Daarbij kunt u aangeven of iets gewijzigd of aangevuld moet worden. Of dat iets gewist moet worden. Neem hiervoor contact op via: reinaerdeprivacy@reinaerde.nl .

Wanneer u een verzoek doet dan kunnen wettelijke of organisatorische eisen ervoor zorgen dat we niet helemaal aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat we de persoonsgegevens van een ander moeten beschermen of vanwege wettelijke verplichtingen.
We leggen het uit als dat het geval is.
Wilt u meer weten over uw rechten? Dan kunt u hier kijken.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reinaerde. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen naar u of een ander, door u genoemde organisatie.

Persoonsgegevens delen met derden

Reinaerde verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We bespreken dit met u en vragen ons vooraf af of de andere partij wel om de persoonsgegevens mag vragen. En zo ja, dan delen we alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Verwerkersovereenkomst

Voor de uitvoering van dienstverlening schakelen wij indien nodig andere partijen in zoals ICT-leveranciers, drukkerijen, enz. Wij treffen hierbij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens alleen verwerkt worden voor zover dat nodig is. De andere partijen verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij sluiten hiervoor een verwerkersovereenkomst af met de andere partij. Er zijn ook partijen die geen verwerker zijn maar die van ons persoonsgegevens krijgen om zelf verder mee te werken. Dat zijn dan net als Reinaerde, verwerkingsverantwoordelijken. Met hen maken we ook afspraken. Denk aan onderaannemers zoals zorgboerderijen, enz.

Klachten

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris via: klachtenfunctionaris@reinaerde.nl.

Komt u er niet uit met de klachtenfunctionaris dan hebt u de mogelijkheid om te escaleren naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fgbr@reinaerde.nl of tel. 06 825 25 303.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? Neem dan een kijkje bij autoriteitpersoonsgegevens.nl