Zoeken Contact Menu

Gezinswoonvormen

print

Gezinswoonvormen

Wonen in een gezin voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking

Adres
Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats
3527LA Utrecht
Telefoon
030 28 75 210
Reinaerde

Algemene beschrijving

Een gezinswoonvorm is een gezin dat één of twee kinderen met een zorg- of ondersteuningsvraag opneemt. Als het om welke reden dan ook niet meer mogelijk is om een kind thuis te laten wonen, kan een gezinswoonvorm een waardevol alternatief zijn.

Voor wie?

Een gezinswoonvorm is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking die niet meer thuis kunnen wonen.

Kinderen krijgen in een gezinswoonvorm de mogelijkheid toch in een gezin op te groeien. Vaak wonen hier ook andere (eigen) kinderen. In de gezinswoonvorm wordt het kind begeleid door een professioneel geschoolde medewerker die in dienst is bij Reinaerde.

Dienstverlening

Ouders blijven betrokken bij het kind. Er is regelmatig overleg met ouders en in overleg gaat het kind regelmatig een weekend naar huis. Ook vakanties worden vaak thuis doorgebracht.

De begeleider van de gezinswoonvorm neemt (tijdelijk) de opvoeding, begeleiding en verzorging over van de ouders of verzorgers, maar vervangt deze niet. Zowel de ouders als de medewerker hebben een emotionele band met het kind. De medewerker is echter ook professional en kruipt niet in de rol van ouder. De medewerker ondersteunt het kind in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding en het aangaan en onderhouden van persoonlijke contacten.

Omgeving

In een gezinswoonvorm wordt een kind opgenomen in het gezin van de medewerker. Het kind heeft in de woning een eigen kamer.

Reinaerde heeft gezinswoonvormen in de hele provincie Utrecht.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 3, 4, 5, 6, 7, 8


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl