Reinaerde Psychomotorische therapie (PMT)

Therapie die ondersteuning biedt bij psychische klachten en problemen op sociaal of emotioneel gebied

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Reinaerde

Algemene beschrijving

Iedereen is weleens uit balans. Bij sommige mensen leidt dit tot psychische klachten en / of problemen op sociaal of emotioneel gebied. Psychomotorische therapie (PMT) kan dan een oplossing zijn.

PMT is een ervaringsgerichte therapievorm. Hierbij wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van bewegingsactiviteiten en oefeningen gericht op lichaamservaring. Zo doet de cliënt constructieve ervaringen op, oefent hij of zij nieuwe vaardigheden en ontdekt hij of zij waar bepaald gedrag vandaan komt.
Het doel van PMT is een gedragsverandering tot stand brengen en daarmee de  problematiek van de cliënt weg te nemen of te verminderen.

Voor wie?

Voor mensen met een beperking die psychische klachten en / of problemen op sociaal of emotioneel gebied hebben.

Dienstverlening

PMT wordt ingezet wanneer de cliënt vastloopt door zijn eigen gedachtes en/of gevoelens of in het contact met anderen. Bijvoorbeeld bij psychische stoornissen als depressie en angst. Maar ook bij sociale en / of emotionele problemen zoals niet voldoende weerbaar zijn of bij agressieve uitbarstingen.  
PMT is vaak laagdrempelig omdat de cliënt niet direct over zijn problemen hoeft te praten. PMT is passend voor mensen met een verstandelijke beperking omdat zij beter leren door te ervaren en te doen.

Hoe werkt PMT?
Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Hierin kan de vraag verder worden toegelicht en de randvoorwaarden van de behandeling worden besproken. In een observatieperiode wordt vervolgens gekeken of PMT aansluit bij de cliënt en worden de behandeldoelen verder verhelderd. Daarna wordt het behandelplan opgesteld.

De PMT vindt plaats in een bewegingsruimte. Meestal is de behandeling individueel, maar er wordt soms ook in kleine groepen gewerkt. Het netwerk van de cliënt en andere deskundigen kunnen worden betrokken bij de therapie.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk:

PMT bij impulscontrole problematiek: Stop, Denk, Doe methode
PMT ter voorkoming van agressie- en impulsdoorbraken
PMT ter verbetering van spanningsregulatie
PMT ter bevordering van het herkennen en uiten van emoties
PMT ter vermindering van weerbaarheidproblematiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking
PMT ter vermindering van weerbaarheidproblematiek voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking
PMT ter bevordering van de autonomie
PMT ter bevordering van sociale vaardigheden
PMT ter bevordering van de vroeg sociale emotionele ontwikkeling
PMT bij stemmingsstoornissen: Runningtherapie
PMT ter vermindering van angst- en paniekklachten
PMT ter vermindering van de gevolgen van seksueel misbruik.pdf
PMT bij een verstoorde hechting
PMT ter bevordering van de (hechtings)relatie tussen ouder en kind (OKI-B)
PMT ter verbetering van lichaamsbewustzijn en/of lichaamsbeleving

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in. Er kan een behandelindicatie aangevraagd worden bij het CIZ.

Verwijzing en indicatie


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer