Kiekeboe Woerden - Reinaerde

Observatiegroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Adres
Stromenlaan 132
Plaats
3448CH Woerden
Telefoon
06 21 44 85 50
Reinaerde

Algemene beschrijving

Soms hebben ouders van jonge kinderen vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt of het kind moeilijk te begrijpen gedrag vertoont. De observatiegroep Kiekeboe in Woerden is een goede plek om een antwoord te vinden op deze vragen. Het doel van de observatie is om ouders en betrokken professionals advies te geven over zowel de opvoeding als passende begeleiding, behandeling of schoolkeuze.

Kijk op observatiejongekind.nl voor meer informatie of om het aanmeldformulier te downloaden.
U kunt hier de folder over Kiekeboe Woerden downloaden.

Voor wie?
Bij Kiekeboe in Woerden worden kinderen van 0 tot 4 spelenderwijs geobserveerd. Bij de ouders of betrokken professionals leven vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van deze kinderen.
Dienstverlening

Kiekeboe bestaat uit een groep van zes kinderen. Zij worden spelenderwijs geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Individueel spel en groepsactiviteiten worden afgewisseld met observatie- en onderzoeksmomenten. De vragen van ouders zijn hierbij het uitgangspunt.

Kinderen worden bij Kiekeboe drie tot vier maanden geobserveerd, gedurende twee ochtenden per week. Het traject wordt afgesloten met een adviesgesprek waarin samen met de ouders wordt gekeken naar hulpmiddelen, advies bij opvoeding, opvang en eventuele doorverwijzing of een vervolgtraject.

Omgeving

Kiekeboe heeft een eigen ruimte in kinderdagverblijf Tinkelbel van KNM Kind & Co in Woerden.

Kiekeboe is een samenwerkingsverband van Youké (jeugd- en opvoedhulp), Reinaerde (zorg voor kinderen en volwassenen met een beperking) en KMN Kind & Co (kinderopvang).

Financiering

Er is geen verwijzing of indicatie nodig om een traject te starten. Bij de aanvang van de observatieperiode wordt een eenmalige bijdrage van € 28 gevraagd.


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer