Ambulante begeleiding

begeleiding wordt thuis gegeven en heeft als doel de cliënt te ondersteunen bij het zelfstandig leven en wonen

Adres
Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats
3527LA Utrecht
Telefoon
030 28 75 210
Reinaerde
Manager
Marjan Verhagen
T. Manager
06 83 69 17 26

Algemene beschrijving

Ondersteuning thuis voor mensen die moeite hebben zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. De ondersteuning van Reinaerde is gericht erop om vanuit eigen kracht te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over het eigen leven.

De begeleiding is daarom altijd afgestemd op de persoonlijke situatie. Deze vult aan waar dat wenselijk of noodzakelijk is en is gericht op ontwikkeling waar dat kan. De ondersteuning vindt in principe thuis plaats.

Ondersteuning en bemiddeling bij:

 • het plannen of structureren van de dag of de week
 • het structureren en organiseren van het huishouden
 • het leren omgaan van dagelijkse problemen
 • het organiseren van administratieve en financiële zaken
 • bemiddeling bij schuldhulpverlening
 • een aanspreekpunt om u verder te helpen
 • het leren aangaan en onderhouden van een goed sociaal netwerk
 • het leren van afspraken maken met instanties en andere hulpverleners
 • het leren aangaan en onderhouden van relaties
 • het verwerken en omgaan met de gevolgen van de beperking
 • u verder helpen bij complexe gezinssituaties
 • het ontwikkelen van persoonlijke mogelijkheden
 • het vergroten van (sociale) vaardigheden
 • het voorbereiden van belangrijke afspraken met bijvoorbeeld de arts, specialist, ziekenhuis en gemeente.
Voor wie?

Reinaerde biedt ambulante begeleiding aan volwassen met:

 • een (licht) verstandelijke beperking
 • een lichamelijke beperking
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • mensen vanuit de OGGZ die vaak lange tijd dak- of thuisloos zijn geweest
 • mensen met (licht) verstandelijke beperking die een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen (forensische zorg)

De cliënt woont alleen, met een partner of gezin en heeft een geldige indicatie voor de functie begeleiding of een PGB.

Dienstverlening

De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt van de cliënt. In overleg met de cliënt worden de wensen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden besproken. In de samenwerkingsovereenkomst die de cliënt en begeleider samen opstellen, staan de hulpvragen en hoe hieraan gewerkt gaat worden. De frequentie van de bezoeken en het aantal uren begeleiding hangt af van de indicatie en de hulpvraag.

Verwijzing en indicatie
 • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer