MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)

Intensieve behandeling voor gezinnen met jongeren

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 28 75 210
Reinaerde

Algemene beschrijving

Opgroeiende jongeren raken soms in de problemen. Ze hebben moeite met regels, spijbelen, zijn boos of maken ruzie. Meestal verdwijnt dit gedrag in de loop der tijd, maar soms hebben ouders en jongeren ondersteuning nodig om het gezin weer in balans te brengen.

Reinaerde heeft hiervoor MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT): een intensieve behandeling voor gezinnen met jongeren.

Voor wie?

MultiDimensionele FamilieTherapie is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De jongeren hebben verschillende problemen, bijvoorbeeld: veel boos worden, alcohol- of drugsgebruik, zich niet aan regels houden, spijbelen en teruggetrokken zijn.

MultiDimensionele FamilieTherapie is ook geschikt voor jongeren met een lichte verstandelijke bepekering.

Dienstverlening

Uitgangspunt van het programma is de gedachte dat de problemen van de jongere worden beïnvloed door verschillende factoren. Daarom richt de familietherapie zich niet alleen op de jongere, maar op de hele leefomgeving van de jongere en het gezin. In het traject worden de ouder(s), broers of zussen, school, werk en vrienden van de jongere betrokken. Dit is belangrijk omdat alle leefgebieden met elkaar te maken hebben. Er wordt samen gewerkt aan een positieve toekomst door het verbeteren van de relaties in het gezin en door het verminderen van de problemen.

Een traject duurt gemiddeld zes maanden.

Omgeving

De sessies vinden plaats bij Reinaerde of bij het gezin thuis.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer