Reinaerde Eet- en Drinkteam

Als eten of drinken niet vanzelfsprekend is, adviseert en ondersteunt het Eet- en Drinkteam bij het achterhalen van oorzaken en bij het zoeken naar oplossingen

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 - 28 752 15
Reinaerde

Algemene beschrijving

Voor veel mensen is eten en drinken een gezellige aangelegenheid. Maar voor sommige mensen is het eten of drinken complex. Er zijn mensen voor wie het eten technisch een moeilijke activiteit is. Voor anderen kan eten beangstigend zijn. Dit kan komen door moeilijkheden op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied.

Door op een positieve manier te werken, wordt het zelfvertrouwen van de cliënt vergroot. De behandeling is doelgericht en stapsgewijs.
Na aanmelding wordt de vraag bekeken en mogelijk in behandeling genomen. Er volgt een intakegesprek en een observatieperiode. Het Eet- en drinkteam geeft adviezen naar aanleiding van de observatieperiode. Hierna kan eventueel een intensieve behandeling, met coaching, worden aangeboden.

Het Eet- en drinkteam bestaat uit een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragskundige, logopedist, diëtist, ergotherapeut en coaches. Andere disciplines zoals psychomotorische therapie (PMT), fysiotherapeut of tandarts kunnen ook worden ingeschakeld.
Het is een multidisciplinair team dat cliëntgericht werkt.

Voor wie?

Het Eet- en Drinkteam werkt voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking met complexe eet- en drinkproblematiek.

Dienstverlening

De volgende specialistische gebieden komen vooral aan de orde bij het Eet- en Drinkteam:

Autisme
Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum kunnen moeilijkheden hebben op het gebied van warm of koud eten, eten van een harde of zachte structuur of juist moeite hebben met de omgevingsvoorwaarden, zoals het tijdstip van eten, de vaste plaats aan tafel of de volgorde van handelingen tijdens het eten. Ook kunnen zij te weinig gevarieerd eten of juist te veel eten.

Ernstig meervoudige beperking
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen kunnen ook moeite hebben met het verwerken van verschillende structuren, prikkels in of buiten het mondgebied. Daarnaast spelen fysieke aspecten als reflux (terugstromen van de maaginhoud in de slokdarm), vertraagde maag of darmwerking of spasticiteit een rol. Ook de overgang van sondevoeding naar vaster voedsel kan lastig zijn.

Obesitas
Obesitas kan een gevolg zijn van te veel calorieën tot zich nemen. Bij deze groep mensen zijn er vaak moeilijkheden in het dagprogramma. Hierdoor wordt er bijvoorbeeld te weinig bewogen en/of wordt er teveel voeding tot zich genomen. Ook deze problematiek wordt behandeld in het Eet- en drinkteam.

Mensen met specifieke eet- en drinkproblemen op andere gebieden kunnen ook bij het Eet- en Drinkteam terecht.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ

Het Eet- en Drinkteam is onderdeel van het Expertiseteam Gezonde Leefstijl. Dit Expertiseteam bestaat uit twee onderdelen: het Eet- en Drinkteam en Gezond en Fit.


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer