Opvoedkundige gezinsbegeleiding /gezinsbehandeling (OGB)

Gespecialiseerde gezinsbegeleiding/ gezinsbehandeling die helpt om zicht te krijgen op bestaande problemen en die helpt om opvoedvaardigheden te vergroten.

Adres
Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats
3527LA Utrecht
Telefoon
030 – 28 75 210
Reinaerde

Algemene beschrijving

Hebt u vragen rondom de opvoeding, merkt u dat het niet goed loopt thuis en dat u er zelf niet uitkomt met uw kind(eren)? Dan is opvoedkundige gezinsbegeleiding/ gezinsbehandeling wellicht iets voor uw gezin. U kunt bijvoorbeeld terecht met de volgende vragen:

  • Mijn zoontje met een ontwikkelingsachterstand is nog niet zindelijk. Hoe ga ik daarmee om?
  • Mijn dochter speelt niet met speelgoed, maar maakt het alleen maar stuk. Wat kan ik daaraan doen?
  • Mijn zoon heeft het syndroom van Down en ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Heeft u advies?
  • Hoe stel ik als moeder van twee kinderen thuis goede regels op?
  • Mijn dochter is bang om te gaan slapen. Hoe zorg ik ervoor dat dit verandert?
  • Hoe krijg ik contact met mijn zoon die alleen nog maar wil computeren?
  • Mijn dochter is brutaal en wil zelf bepalen wat ze doet. Ze lapt de regels die wij stellen aan haar laars. Wat kan ik doen?

OGB is gespecialiseerde gezinsbegeleiding die ingeschakeld kan worden op verwijzing van uw wijk-/buurtteam en/of uw huisarts.

Voor wie?

Opvoedkundige gezinsbegeleiding/ gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen waarvan de ouder(s) en/of kind(eren) tot 21 jaar een opvoedingsvraag hebben waarvoor specialistische ondersteuning nodig is. Bijkomende problematiek hebben zoals een psychiatrische stoornis, ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking hebben.

Dienstverlening

Een gespecialiseerde medewerker komt, gemiddeld één keer per week, bij u thuis. Samen met u onderzoekt de medewerker waar de problemen liggen binnen uw gezin. Vervolgens gaan we gezamenlijk doelgericht aan de slag om deze problemen te verminderen en om te zorgen dat de draagkracht vergroot wordt, zodat u als opvoeder weer zonder of met minder hulp verder kan.

Belangrijk daarbij is dat u als ouder ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor de opvoeding van uw kind(eren). Wij kijken mee, staan naast u, adviseren en bieden (praktische) ondersteuning. We zoeken hierin samenwerking en afstemming met uw lokale buurt- of wijkteam.

De gespecialiseerde medewerkers maken gebruik van verschillende methodieken: Praktische Pedagogische Gezinsbehandeling (PPG), Opvoedkundige Ondersteuning Gezinnen (OOG) en Intensief Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Hoe werkt opvoedkundige gezinsbegeleiding/ gezinsbehandeling?

De observatiefase (6 weken) staat in het kader van kennismaken en probleemverduidelijking. Daarna wordt er een plan opgesteld met doelen.
In de veranderingsfase gaan we actief aan de slag om deze doelen te behalen. We werken systemisch en oplossingsgericht, volledig afgestemd op uw gezin en uw situatie.
De afrondingsfase staat in het teken van het vasthouden van de behaalde doelen en het toewerken naar het verder kunnen zonder hulp.

Een traject duur gemiddeld zes tot negen maanden.

Desgewenst kan er gekozen worden voor een medewerker die bekend is met de islamitische cultuur en/of Berbers of Arabisch spreekt. 

Financiering

Opvoedkundige Gezinsbegeleiding/ Gezinsbehandeling is mogelijk met een verwijzing van uw lokale buurt- of wijkteam of uw huisarts. Ook tweedelijns hulpverleners kunnen een verwijzing geven.

Financiering vindt plaats vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Video


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer