Reinaerde Kinderdagcentrum Peutergroep De Rupsjes

Dagbesteding voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking

Adres
Verlengde Spoorlaan 2
Plaats
3904MD Veenendaal
Telefoon
0318-59 57 91
Reinaerde

Openingstijden
Maandag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Dinsdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Woensdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Donderdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Vrijdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Wilt u een bezoek brengen aan De Rupsjes of meer weten over de dienstverlening, neem dan contact op met Bep Gerritse, telefoon: 06 20 13 29 88.
Algemene beschrijving

Als het vermoeden bestaat dat een kind een ontwikkelingsachterstand heeft, roept dit vragen op. Wat is er aan de hand? Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst? Waar kan ik terecht? Kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn soms te kwetsbaar voor een regulier kinderdagverblijf. Ze voelen zich daar niet thuis. Peutergroep De Rupsjes van kinderdagcentrum De Vlindervallei biedt deze kinderen een veilige en prettige omgeving. Hier kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Kinderen zijn bij kinderdagcentrum De Vlindervallei ook welkom voor:

  • Dagbesteding
  • Gespecialiseerde buitenschoolse opvang
  • Vakantiedagopvang
  • Zaterdagopvang
  • Sport en Spel
Voor wie?

Peutergroep De Rupsjes is geschikt voor kinderen tot 4 jaar die een ontwikkelingsachterstand of een beperking hebben of van wie het vermoeden bestaat dat er een ontwikkelingsachterstand is.

Dienstverlening

Bij De Rupsjes wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden van het kind. Het kind wordt uitgenodigd en gestimuleerd om op ontdekking te gaan. Daar groeien kinderen van.

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Deskundigen zoals een fysiotherapeut, arts, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut en logopedist werken met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. In de groep wordt in een vast dagprogramma methodisch gewerkt volgende de afspraken uit het individuele ondersteuningsplan.

Als een kind bijna 4 jaar is, wordt samen met de ouders gekeken naar een geschikte vervolgplek na De Rupsjes.

Omgeving

Peutergroep De Rupsjes is gevestigd in regulier kinderdagverblijf De Kameleon in Veenendaal. De kinderen van De Rupsjes en De Kameleon spelen samen in de speelhal, buiten en op de groepen. De Rupsjes maakt deel uit van kinderdagcentrum De Vlindervallei.

Financiering

U kunt hier terecht met:
- een indicatie van het CIZ
- een PGB
- een toekenning van de gemeente


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer