Reinaerde Musicallaan

Wonen met begeleiding in de wijk voor mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel

Adres
Musicallaan 505
Plaats
3543ED Utrecht
Telefoon
030 67 02 600
Reinaerde

Algemene beschrijving

Deze woonlocatie heeft drie etages, met elk zeven appartementen. De etages zijn met een "binnentrap" met elkaar verbonden. Als je met de lift van de ene naar de andere etage wil, dan dien je gebruik te maken van de algemene lift.
De locatie is geschikt voor mensen die liever niet met te veel mensen willen of kunnen wonen.

Voor wie?

De bewoners hebben door een ongeluk of andere gebeurtenis een Niet Aangeboren Hersenletsel opgelopen (NAH). Toekomstige bewoners die voor een appartement in aanmerking willen komen hebben een geldige indicatie nodig van het CIZ.

Dienstverlening

In deze woonlocatie geven we ondersteuning die we op het individu afstemmen. Hierbij houden we rekening met grote verschillen in vragen die mensen stellen. De begeleiding vindt vooral plaats in het eigen appartement. Er is veel aandacht voor ondersteuning op het gebied van het organiseren van het eigen leven. Eigenschappen zijn rust, regelmaat duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Methodiek(en)
  • POWER : Professioneel Ondersteund Werken aan Eigen Route, evenwicht tussen loslaten en overnemen.
Omgeving

De locatie Reinaerde Musicallaan in Leidsche Rijn ligt in de wijk Terwijde. Deze woonwijk is ruim opgezet met veel groenvoorzieningen. In de wijk is een winkelcentrum. Ook zijn er scholen, een bibliotheek, sportgelegenheden en een treinstation.
De woonomgeving is sfeervol, prikkelarm en overzichtelijk.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" LG: 4, 5, 6, 7
  • Deze locatie is bestemd voor cliënten: met 'verblijf exclusieve behandeling (VEB)'
  • Lees meer in onze brochure: Hoe is het geregeld met de vergoedingen? 2018


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer