Reinaerde Boog 10d

Wonen in een beschutte omgeving voor kinderen en volwassenen

Adres
De Heygraeff 3
Plaats
3931NZ Woudenberg
Telefoon
033 28 68 717
Reinaerde

Algemene beschrijving

Ouders zorgen graag zelf voor hun kind. Maar soms kan dat niet. Een kind met een ontwikkelingsachterstand of beperking kan zoveel aandacht en zorg nodig hebben, dat het de rest van het gezin te veel verstoort en de andere kinderen in de knel komen. Ouders kunnen ook om andere redenen besluiten dat het kind beter ergens anders kan wonen. Voor deze kinderen en volwassenen biedt Reinaerde de mogelijkheid om kleinschalig in een groep te wonen. Als ouder blijft u uiteraard nauw betrokken bij uw kind.

In de woning Boog 10d wonen negen volwassenen met een meervoudige beperking. Het is een aangepaste, gelijkvloerse woning met een woon/eetkamer met open keuken en een aangepaste badkamer. Bij de woning is een grote tuin.

Boog 10d maakt deel uit van vijf woningen. In de centrale hal is een prachtige belevingstuin gerealiseerd, waar de bewoners door middel van alle zintuigen een bepaald thema of het seizoen kunnen beleven. Verder is er een hydrobad in het gebouw.

Voor wie?

De volwassenen (21-42 jaar) van Boog 10d hebben zeer intensieve zorg en begeleiding nodig. Overdag bezoeken de cliënten dagbesteding in een dagcentrum. In de woning wordt gekookt en er worden samen en individueel activiteiten ondernomen. Communicatie en ontwikkeling naar mogelijkheden is daarbij belangrijk, maar ook spel en ontspanning.

Dienstverlening

De professionele, betrokken begeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig. Daarnaast zijn andere deskundigen betrokken, zoals de logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut. Gedragskundigen en de Arts voor Verstandelijke Gehandicapten (AVG) houden continu de vinger aan de pols. Zij houden de ontwikkeling van de bewoners in de gaten, controleren of de begeleiding nog effectief is, of het ondersteuningsplan en de gebruikte methoden misschien aangepast moeten worden.

Methodiek(en)
  • Ervaar het maar : Bij Ervaar het maar worden de motoriek, zintuigen en communicatie van mensen met een ernstige, meervoudige beperking gestimuleerd.
Vrijetijdsbesteding

Op het terrein wordt veel aan vrijetijdsbesteding georganiseerd door de dienst Informele Zorg.

Omgeving

De woningen liggen op beschut terrein, in een bosrijke omgeving met in de nabijheid het Henschotermeer. Op het terrein is een groot gezondheidscentrum en opleidingscentrum aanwezig.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 5, 7, 8
  • Deze locatie is bestemd voor cliënten: met 'verblijf inclusief behandeling (VIB)'
  • Lees meer in onze brochure: Hoe is het geregeld met de vergoedingen? 2018
  • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer