Reinaerde Boog 10b

Wonen in een beschutte omgeving voor kinderen en volwassenen

Adres
De Heygraeff 3
Plaats
3931NZ Woudenberg
Telefoon
033 28 68 713
Reinaerde

Algemene beschrijving

Boog 10b is een kleinschalige wooneenheid waar acht mensen kunnen wonen. Er is ook een logeerplek. Het is een aangepaste gelijkvloerse woning geschikt voor meervoudig gehandicapte cliënten.
De woning heeft een woon/eetkamer met open keuken en een aangepaste badkamer met een hoog-laag bad.
Bij de woning is een grote tuin.
Deze woning maakt onderdeel uit van een groep van vijf woningen met een centrale hal.

Boog 10b maakt deel uit van vijf woningen. In de centrale hal is een prachtige belevingstuin gerealiseerd, waar de bewoners door middel van alle zintuigen een bepaald thema of het seizoen kunnen beleven. Verder is er een hydrobad in het gebouw.

Voor wie?

De cliënten van Boog 10b hebben alle intensieve zorg en begeleiding nodig. Sommige bewoners hebben volledige dagbesteding; anderen naar behoefte. Dagbesteding vindt zowel buiten als op het terrein plaats. De cliënten hebben behoefte aan sfeer en ontspanning. Communicatie verloopt via eenvoudige taal, foto´s, verwijzers en dergelijke.
De cliënten variëren in leeftijd van 9 tot 51 jaar. Allen, op een na, zijn volledig rolstoelafhankelijk.

Dienstverlening

De professionele, betrokken begeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig. Daarnaast zijn andere deskundigen betrokken, zoals de logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut. Gedragskundigen en de Arts voor Verstandelijke Gehandicapten (AVG) houden continu de vinger aan de pols. Zij houden de ontwikkeling van de bewoners in de gaten, controleren of de begeleiding nog effectief is, of het ondersteuningsplan en de gebruikte methoden misschien aangepast moeten worden.

Methodiek(en)
  • Ervaar het maar : Bij Ervaar het maar worden de motoriek, zintuigen en communicatie van mensen met een ernstige, meervoudige beperking gestimuleerd.
Vrijetijdsbesteding

Op het terrein wordt veel aan vrijetijdsbesteding georganiseerd door de dienst Informele Zorg.

Omgeving

De woningen liggen op beschut terrein, in een bosrijke omgeving met in de nabijheid het Henschotermeer. Op het terrein is een groot gezondheidscentrum en opleidingscentrum aanwezig.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 5, 7, 8
  • Deze locatie is bestemd voor cliënten: met 'verblijf inclusief behandeling (VIB)'
  • Lees meer in onze brochure: Hoe is het geregeld met de vergoedingen? 2018


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer