Reinaerde Arbeidscentrum Maartensdijk

Arbeidscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking

Adres
Dorpsweg 53
Plaats
3738CB Maartensdijk
Telefoon
0346 21 44 57
Reinaerde

Openingstijden
Maandag:
8:30 uur
- 16:00 uur
Dinsdag:
8:30 uur
- 16:00 uur
Woensdag:
8:30 uur
- 16:00 uur
Donderdag:
8:30 uur
- 16:00 uur
Vrijdag:
8:30 uur
- 16:00 uur
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Algemene beschrijving

Het Arbeidscentrum bestaat uit 5 groepen. De meeste cliënten op de verschillende groepen hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Hieronder staan de groepsprofielen.

Groep arbeid A:

De cliënten krijgen de mogelijkheid en worden gestimuleerd om nieuwe vaardigheden zodat zij zelfstandig mee kunnen draaien in het arbeidsproces. Bij oudere cliënten richt de begeleiding zich op het behoud van vaardigheden. De groep is ook geschikt voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. De nadruk ligt bij hen meer op het goed kunnen meedraaien in een arbeidsproces en het wennen aan een arbeidsritme. Er wordt gewerkt in een open ruimte. Er kunnen 8 à 10 cliënten terecht. De werkplaatsen van de cliënten zijn afgeschermd door houten schotten. Van de cliënten wordt verwacht dat ze zelfstandig (of door begeleiding op afstand) werkzaamheden kunnen uitvoeren. Naast een matige tot ernstige verstandelijke beperking heeft een aantal cliënten in deze groep een aan autisme verwante contactstoornis.

Groep arbeid B:

De cliënten zijn gebaat bij rustige gestructureerde werkomgeving. Zij hebben behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Er wordt gebruik gemaakt van een dagprogramma en afgestemde werkzaamheden. Om de werkzaamheden inzichtelijk te maken, worden pictogrammen of foto’s gebruikt. Bij een aantal cliënten wordt de TEACCH-methodiek ingezet. Op deze groep is continu toezicht, waardoor een kort lijntje met begeleiding is. Bij het aanleren van vaardigheden of specifieke onderdelen in het dagprogramma is één-op-één-begeleiding mogelijk. De groep bestaat uit een kleine ruimte waar maximaal 4 cliënten kunnen werken.  De ruimte is prikkelarm en overzichtelijk ingedeeld.
Er worden hoofdzakelijk arbeidsmatige werkzaamheden uitgevoerd. Naast een matige tot ernstige verstandelijke beperking heeft een aantal cliënten in deze groep een aan autisme verwante contactstoornis.

Werk- en belevingsgroep groot:

De kracht van deze groep is dat de activiteiten zijn toegespitst op het individu. Naast arbeidsmatig werk, worden zowel groeps- als individuele activiteiten aangeboden, afgestemd op de individuele behoeftes. Daarnaast is er ook ruimte voor creativiteit en ontspanning. Deze groep is geschikt voor cliënten die zowel visuele al auditieve prikkels goed aan kunnen. Cliënten zijn vooral op zichzelf gericht. Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Er wordt gebruik gemaakt van vaste taken, een vast dagprogramma en vaste individueel afgestemde werkzaamheden. Als het nodig is, wordt voor het individuele programma gebruik gemaakt van pictogrammen of foto’s. De huiselijke ingerichte ruimte is groot, open en licht met goede tafels waaraan de activiteiten kunnen worden gedaan. Er is ook een aparte werkruimte waar maximaal 2 cliënten kunnen werken voor wie de prikkels van de grote ruimte teveel zijn. Dagelijks zijn minimaal 2 begeleiders aanwezig. Hierdoor kunnen één-op-één activiteiten worden aangeboden. De groep heeft een aantal oudere cliënten. Zij krijgen hulp bij persoonlijke verzorging,  zoals bijvoorbeeld bij de toiletgang.

Werk- en belevingsgroep klein:

De activiteiten in deze groep zijn toegespitst op het individu. Deze groep is prikkelarm en daardoor geschikt voor cliënten die gebaat zijn bij een rustige en gestructureerde werkomgeving. Het is een activerende groep waar afwisselend arbeidsmatige werkzaamheden en belevingsgerichte activiteiten worden aangeboden. Daarnaast is ruimte voor creatieve activiteiten en ontspanning. De focus ligt op  structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en zelfstandigheid. Er wordt gebruik gemaakt van vaste taken, een vast dagprogramma en vaste afgestemde werkzaamheden. Het dagprogramma wordt ondersteund door middel van pictogrammen en/of foto’s. Cliënten krijgen aan de hand van hun dagprogramma individuele werkzaamheden of activiteiten aangeboden, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Op deze groep is continu begeleiding aanwezig. De rustige ruimte is groot, open en licht. De cliënten werken aan een eigen tafel.

Kantinegroep/service groep:

Deze groep werkt met vaste taken, een vast dagprogramma en vaste werkzaamheden. Er wordt gezocht naar werk op maat voor alle cliënten. Cliënten dienen zo zelfstandig mogelijk hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. De focus ligt op het aanleren van nieuwe vaardigheden door voordoen, verbale instructie en samen doen. De groep heeft een dienstverlenend karakter. Er wordt hier onder andere koffie en thee geserveerd en er worden diverse huishoudelijke taken uitgevoerd door het gehele arbeidscentrum. Cliënten krijgen de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren zoals werken in de tuin boodschappen doen of koken enzovoort. De werkzaamheden worden zowel in de keuken als door de andere ruimtes van het arbeidscentrum uitgevoerd. Daarbij is er een mogelijkheid om buiten het arbeidscentrum werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden of elders in het dorp Maartensdijk. Begeleiders hebben hier een aansturende en soms een adviserende rol.

Voor wie?

Cliënten met een lichamelijk/verstandelijke beperking.

Dienstverlening

Bij Arbeidscentrum Maartensdijk werken professionele mensen. Prioriteiten liggen bij het begeleiden van de cliënten, het opzetten en aanbieden van passende activiteiten en zichtbaarheid in en goed contact met de omgeving.

Methodiek(en)
  • Active Support : Door Active Support wordt een cliënt uitgedaagd en gestimuleerd om zoveel mogelijk dagelijkse handelingen zelf te doen.
  • Urlings : Een waardevolle oude dag! Een methodisch kader specifiek voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking.
Omgeving

A.C. Maartensdijk ligt aan de Dorpsweg in Maartensdijk. Een landelijke omgeving. In de nabijheid van een winkelcentrum en zorgboerderij.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

leesmeer