Zoeken Contact Menu

Brood = Energie

print

Brood = Energie

Een broodvergister is een apparaat dat oud brood omzet in biogas. Met dit gas kan ter plaatse gekookt worden met kookgroepen uit de wijk of het kan voor verwarming gebruikt worden. Zo geven we oud brood weer terug aan de wijk: met sociale activiteiten en educatie voor scholen.

Adres
Europalaan 310
Plaats
3526KS Utrecht
Telefoon
06 25391339
Reinaerde
Manager
Janneke Wenink
T. Manager
06 22062933

Algemene beschrijving

Met de broodrecycledienst zorgen we met elkaar voor een schone wijk en duurzame omgang met voedsel. Door samen met wijkbewoners, vrijwilligers en clienten van diverse instellingen aan de slag te gaan verbinden we verschillende groepen mensen met elkaar. Op drie plekken in Utrecht staan broodvergisters:

  • Park Transwijk, Kanaleneiland, terrein Food for Good.
  • Julianapark, Zuilen, Antje Drijver Plantsoen.
  • Kinderboerderij Gagelsteede, Overvecht.

Een broodvergister is een apparaat wat oud brood omzet tot biogas. Dit gas wordt gebruikt om op te koken door onder andere kookgroepen uit de wijk. Op deze manier wordt het oud brood weer teruggegeven aan de wijk in de vorm van sociale activiteiten. Educatie voor scholen gaat ook een belangrijke rol spelen.

Werkzaamheden:

  • Het inzamelen van brood in de wijk.
  • Het voeden van de broodvergister
  • Composteren van overgebleven brood
  • Meewerken in het educatie programma
  • Schoonhouden van materiaal
  • Meewerken in de Horeca
Voor wie?

De broodinzameling- en verwerking sluit aan bij de diverse samenstelling van de bezoekers van de wijk: het is een breed toegankelijke activiteit, geschikt voor een WMO-brede doelgroep sociaal kwetsbaren, van jong tot oud, die zonder intensieve ondersteuning kunnen aansluiten. Door het educatieve onderdeel is de broodrecycledienst daarbij ook een trekker voor jonger publiek. Kinderen en jongvolwassenen uit de buurt komen op een ongedwongen manier in contact met andere, kwetsbare, doelgroepen.

Dienstverlening

Er is begeleiding aanwezig voor degene die ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Doelstelling van het project is een samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende partijen uit de wijk. Waarbij iedereen elkaar onderling kan ondersteunen.

Omgeving
De broodvergisters staan in de wijken Kanaleneiland (Food for Good), Zuilen (Antje Drijver plantsoen) en in Overvecht (kinderboerderij Gagelsteede).
Financiering
Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor een maatwerkvoorziening (arbeidsmatige activering). Zit je nog op school, dan is een stageplek mogelijk. Tevens kun je middels een werkervaringsplek een bijdrage leveren aan dit project of jezelf aanmelden als vrijwilliger van Reinaerde.

Voor aanmelden, oriëntatie bezoek of meer informatie, kun je rechtstreeks contact opnemen.

Jan Deurloo: 06- 25391339 (jdeurloo@reinaerde.nl)
Marjolijn van Batenburg: 06-20177322 (mavbatenburg@reinaerde.nl)

Brood = Energie op Facebook

Voor overige informatie over de dienstverlening van Reinaerde kan contact opgenomen worden met Klantadvies van Reinaerde.

Bezoekadres: Europalaan 310
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl

Bezoekadres: Europalaan 310
3526KS Utrecht