Zoeken Contact Menu

Dagbehandeling Kinderdagcentrum De Berk, gespecialiseerde peutergroep Rups

print

Dagbehandeling Kinderdagcentrum De Berk, gespecialiseerde peutergroep Rups

Voor kinderen met een (vermoede) ontwikkelingsachterstand van 0 tot 4 jaar.

Adres
Leendert Edelmanlaan 2
Plaats
3705PX Zeist
Reinaerde
Manager
Marloes van Keeken

Algemene beschrijving

Als het vermoeden bestaat dat een kind zich anders ontwikkeld of een ontwikkelingsachterstand heeft, roept dit vragen op. Wat is er aan de hand? Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst? Waar kan ik terecht? Kinderen met een (vermoede) ontwikkelingsachterstand zijn soms te kwetsbaar voor een regulier kinderdagverblijf. Ze voelen zich daar niet thuis. Gespecialiseerde peutergroep Rups van kinderdagcentrum De Berk biedt deze kinderen een veilige en prettige omgeving. Hier kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen.

Kinderen zijn bij kinderdagcentrum De Berk ook welkom voor:

  • Gespecialiseerde buitenschoolse opvang
  • Zaterdagopvang
Voor wie?

De gespecialiseerde peutergroep Rups is geschikt voor kinderen tot 4 jaar die een ontwikkelingsachterstand of een beperking hebben, of van wie het vermoeden bestaat dat er een ontwikkelingsachterstand is. Bij het kind moet er sprake zijn van een achterstand op verschillende gebieden, bijvoorbeeld cognitief, sociaal en/of motorisch.

Dienstverlening

Bij groep Rups wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden van het kind. De ontwikkeling van de communicatie, de motoriek en spel staat centraal. Het kind wordt uitgenodigd en gestimuleerd om op ontdekking te gaan binnen een veilige setting. Daar groeien kinderen van.

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Deskundigen zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut en logopedist werken met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind en zijn eens per maand een ochtend aanwezig op de groep. Tevens is een gedragskundige verbonden aan groep Rups. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. In de groep wordt in een vast dagprogramma methodisch gewerkt volgende de afspraken uit het individuele ondersteuningsplan.

Als een kind bijna 4 jaar is, wordt samen met de ouders gekeken naar een geschikte vervolgplek na groep Rups.

Omgeving

Groep Rups is gevestigd in regulier kinderdagverblijf SamSam in Zeist. De kinderen van groep Rups en SamSam spelen samen op de gang, buiten en bij elkaar op de groepen. Groep Rups maakt deel uit van kinderdagcentrum de Berk van Reinaerde.

Financiering

U kunt hier terecht met:
- een indicatie van het CIZ
- een PGB
- een toekenning van de gemeente

Wachtlijst:

Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl