Zoeken Contact Menu

Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling - Kinderen uit de Knel

print

Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling - Kinderen uit de Knel

Het project ‘Kinderen uit de Knel’ is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: kinderen, ouders en hun netwerk. Het project is vooral bedoeld voor ouders die geen baat hebben (gehad) bij ouderschapsbemiddeling.

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Reinaerde
Manager
Marjan Verhagen

Algemene beschrijving
Behandeling voor gezinnen in vechtscheiding. Het doel van het project is dat de kinderen uit de knel raken, doordat de strijd tussen de ouders minder destructief wordt en er nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan. Hierdoor kunnen de kinderen zich weer veilig voelen en zich beter ontwikkelen.
Voor wie?
De behandeling is bedoeld voor ouders die in vechtscheiding zitten en hun kinderen. De behandeling is groepsgericht, minimaal 5 gezinnen doen mee en hebben elke twee weken een bijeenkomst (8 x). Netwerk wordt nauw betrokken.
Dienstverlening
Kinderen uit de knel is een programma wat ontwikkeld is vanuit het Lorentzhuis.
Financiering
Financiering via Jeugdzorg is mogelijk.
Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist

U kunt hier terecht met verwijzing van het buurtteam

Informatie en aanmelding

Het is de bedoeling dat beide ouders zichzelf aanmelden door een vragenlijst in te vullen en deze te mailen of te versturen naar het kinderen uit de knel team. Om mee te kunnen doen aan het project moeten zij verder bereid zijn om juridische procedures (eventueel tijdelijk) te stoppen. Daarnaast is verslaving en een verstandelijke beperking een contra indicatie om mee te doen met de behandeling.

De vragenlijsten kunnen gemaild worden naar mbrok@reinaerde.nl
of opgestuurd worden naar:

Centrum voor diagnostiek en behandeling
Tav Maartje Brok
Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht

Meer informatie

De ouders melden zich aan en krijgen gezamenlijke intakegesprekken. Vervolgens nemen zij deel aan de gezamenlijke netwerkbijeenkomst met de naaste familie en/of vrienden. De ervaring leert dat het netwerk vaak een cruciale rol speelt bij de vechtscheiding. Zij kunnen bijdragen aan het in stand houden of juist aan het verminderen van de problematiek. Tijdens de bijeenkomst wordt het netwerk gevraagd het gezin te steunen in het veranderproces en wordt er meer informatie gegeven over het project.
Daarna volgen de ouders acht groepszittingen van twee uur (om de week). De kinderen van de deelnemende ouderparen nemen tegelijkertijd en in hetzelfde gebouw deel aan de kindergroep.
In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de conflictueuze scheiding. De therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die de ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te zetten. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal.
In de kindergroep mogen de kinderen uiting geven aan hun gevoel bij het thema ‘ouders die strijden’. Zo kan/kunnen er films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek gemaakt worden. Ze kunnen er ook over praten, maar dat hoeft niet.
Dekindertherapeuten richten zich op de krachten van de kinderen en op het vergroten van hun weerbaarheid


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl