Zoeken Contact Menu

Kinderdagcentrum Woerden

print

Kinderdagcentrum Woerden

Dagbesteding voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking

Adres
Jan Steenstraat 79
Plaats
3443GT Woerden
Telefoon
0348 40 92 66
Reinaerde

Openingstijden
Maandag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Dinsdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Woensdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Donderdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Vrijdag:
9:00 uur
- 15:00 uur
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Algemene beschrijving

Kinderdagcentrum Woerden biedt gespecialiseerde dagbesteding voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand of beperking. Het reguliere onderwijs is (nog) niet passend voor deze kinderen.

De dagbesteding  sluit aan bij de praktische en sociale vaardigheden van het kind. Communicatie staat hierbij centraal. Door regelmaat, structuur en intensieve begeleiding ontwikkelen kinderen zich. Ieder in zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden.

Kinderen zijn bij kinderdagcentrum Woerden naast dagbesteding ook welkom voor:

•    Buitenschoolse opvang
•    Vakantiedagopvang
•    Ambulante begeleiding en ondersteuning thuis

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. Naast de leeftijd en de ontwikkelingsleeftijd is de ondersteuningsvraag bepalend voor de groepsindeling.

Dienstverlening
In de groep worden de kinderen door professionele begeleiders spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op het aanleren van communicatieve, praktische en sociale vaardigheden.
Dagelijks is er een vast programma waarin zowel individuele als groepsactiviteiten aan bod komen. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken zoals 'kleine stapjes', LACCS FloorPlay en 'ervaar het maar'.

Een multidisciplinair team van deskundigen zoals een logopedist, fysiotherapeut, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut en een verpleegkundige werkt met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Heeft het kind zich zodanig ontwikkeld dat er behoefte is aan een andere vorm van dagbesteding of onderwijs, dan zijn er samenwerkingsverbanden met speciaal onderwijs in Woerden en Utrecht.
Tijdens vakanties is de groep geopend voor dagbesteding.
Omgeving
Een plek midden in de samenleving waar kinderen met en zonder een beperking of ontwikkelingsachterstand samen spelen en opgroeien. Dat is de Brede School Schilderskwartier in Woerden. Naast de twee scholen, zorg- en welzijnsorganisaties en kinderopvang maakt ook de jongekindgroep van Reinaerde deel uit van deze brede school.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking maken deel uit van de samenleving, ook als zij niet naar regulier onderwijs kunnen. Wij willen deze kinderen stimuleren in hun ontwikkeling. Dat kinderen met en zonder beperking samen opgroeien is waardevol.

De groep heeft de beschikking over verschillende ruimtes, waaronder twee groepsruimtes, een gymzaal, een rustruimte en een snoezelruimte. Er is aantrekkelijk speelgoed en er zijn leuke spelmethodes.
Financiering
U kunt hier terecht met:
- een indicatie van het CIZ
- een PGB
- een toekenning van de gemeente

Overige dienstverlening
Bij Kinderdagcentrum Woerden kunnen kinderen ook terecht voor buitenschoolse opvang, vakantiedagopvang en Ambulante begeleiding


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl