Zoeken Contact Menu

Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling

print

Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling

Het Centrum voor diagnostiek en behandeling van Reinaerde is gespecialiseerd in het onderzoeken van, het geven van advies en het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedrag dat moeilijk te begrijpen is

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 - 287 5215
Reinaerde

Algemene beschrijving
Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling is gespecialiseerd in het onderzoeken van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedrag dat moeilijk te begrijpen is. Hier krijgen zij en hun familieleden antwoord op vragen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Vragen als: hoe ziet de toekomst van mijn kind eruit? Waarom fladdert mijn dochter zo met haar handen en kan ik vaak geen contact met haar krijgen? Waarom reageer ik op een bepaalde manier? Hoe kan ik bepaald gedrag veranderen?
Voor wie?
Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling onderzoekt zowel kinderen als volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedrag dat moeilijk te begrijpen is. De diensten van het Centrum voor diagnostiek en behandeling zijn niet alleen bestemd voor mensen die ondersteuning en zorg van Reinaerde krijgen, maar ook voor mensen die niet bekend zijn met Reinaerde.
Dienstverlening

De medewerkers van het Centrum voor diagnostiek en behandeling hebben veel kennis van en ervaring met mensen met een ontwikkelingsachterstand, probleemgedrag of beperking. Afhankelijk van de vraag worden teamleden van het Centrum voor diagnostiek en behandeling betrokken bij het onderzoek, bijvoorbeeld een gedragskundige, neuropsycholoog, logopedist, coach, ergotherapeut en/of de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). In onderling overleg stellen zij vast wat de oorzaak van het probleem is en wat eraan te doen is. Er wordt gewerkt volgens de principes van de handelingsgerichte diagnostiek. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het beantwoorden van de vraag, maar vooral om het bieden van handvatten om de situatie te verbeteren. Als bij het Centrum voor diagnostiek en behandeling een vraag wordt neergelegd, is een antwoord nodig dat aansluit bij het begripsvermogen van de cliënt. Zowel de vorm als de inhoud wordt afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en op zijn of haar natuurlijke leefomgeving en het netwerk daar omheen (familie, belangrijke andere betrokkenen, school en professionele hulpverlening). De medewerkers van het Centrum voor diagnostiek en behandeling werken volgens de laatste richtlijnen en kennis. Waar nodig wordt samengewerkt met andere deskundigen in de regio.

Het Centrum voor diagnostiek en behandeling werkt voor zowel kinderen als volwassenen

Download brochure Centrum voor diagnostiek en behandeling voor kinderen

Download brochure Centrum voor diagnostiek en behandeling voor volwassenen

Binnen het Centrum voor diagnostiek en behandeling werken diverse expertiseteams waarop een beroep kan worden gedaan: Expertiseteam Diagnostiek en Behandeling, Autismeteam, Gezonde leefstijl, Expertiseteam Seksualiteit, Zintuigteam, Zindelijkheidsteam en AVG poli.

Een aanvraag voor onderzoek, observatie en/of handelingsadviezen wordt altijd gedaan door de orthopedagoog/ psycholoog of arts die betrokken is bij de betreffende cliënt.

Omgeving
Het Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling is gevestigd in Utrecht Overvecht. Onderzoek kan plaatsvinden in het Centrum voor diagnostiek en behandeling, maar ook op een locatie waar de cliënt vaak is, zoals thuis, op de dagbesteding of op het werk.
Financiering
U kunt hier terecht met een beschikking van de gemeente volgens de Jeugdwet of Wmo
Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist
Wilt u een oriëntatiebezoek brengen, u aanmelden of meer informatie over  de dienstverlening van Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres: Orinocodreef 21
3563ST Utrecht
Telefoon: 030 28 752 15
E-mail: infoCDB@reinaerde.nl