Zoeken Contact Menu

Forensische Zorg Ambulante Begeleiding

print

Forensische Zorg Ambulante Begeleiding

Forensische zorg ambulante begeleiding aan mensen met een (vermoedelijke)(licht)verstandelijke beperking die een strafbaar feit hebben gepleegd

Adres
Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats
3527LA Utrecht
Telefoon
030 28 75 210
Reinaerde

Algemene beschrijving

Reinaerde biedt in de forensische zorg ambulante begeleiding op outreachende wijze aan volwassenen met een vermoedelijke (licht-)verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd en een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen.

Doel van de ambulante begeleiding is zelfstandig te functioneren en de kans op recidive te verminderen. We ondersteunen bij de administratie en financiën, helpen contact te leggen met instanties en de opbouw van het eigen netwerk, begeleiding van het gezin, toeleiden naar werk of dagbesteding. Waar nodig kunnen cliënten een beroep doen op de eerste- of tweedelijnsbehandeling bij Reinaerde. Gedurende de periode dat cliënten onder toezicht staan van de reclassering, krijgen zij ambulante begeleiding. Reinaerde maakt zich hard voor het bevorderen van re-integratie en voorkomen van terugval (recidive). Cliënten die nog ondersteuning nodig hebben worden, voordat het toezicht afloopt, begeleid naar ondersteuning op basis van de Wmo.

Voor wie?

Mensen met een licht verstandelijk beperking zijn extra kwetsbaar omdat zij gemakkelijk beïnvloedbaar zijn. Zij kunnen de consequenties van hun acties en gedrag op lange termijn moeilijk overzien. Ze worden gemakkelijk slachtoffer van uitbuiting en ze zijn in veel gevallen verslaafd aan drugs en/of alcohol. Hun problematiek is vaak complex.

Dienstverlening

De reclasseringswerker en de Ambulant begeleider van Reinaerde maken samenwerkingsafspraken en staan voortdurend in nauw contact met elkaar. De begeleiding is erop gericht re-integratie te bevorderen en recidive (terugval) te voorkomen. Hiervoor worden samen met de cliënt doelen en plannen uit de strafmaat besproken en wordt gekeken naar zijn of haar maatschappelijke belangen en score op welzijn. Door de samenwerking en betrokkenheid bij de hulp aan de cliënt houden partijen elkaar scherp en kunnen zij de ontwikkelingen blijven volgen in het proces van toezicht.

Wanneer de termijn van toezicht is afgelopen kan de cliënt desgewenst overgaan naar Ambulante begeleiding door aanvraag van een CIZ-indicatie. Dit kan de Ambulant begeleider van Reinaerde samen met de cliënt aanvragen.

Financiering

De financier van Forensische zorg is Justitie.


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl