Zoeken Contact Menu

Reinaerde EMDR

print

Reinaerde EMDR

Traumabehandeling na een ingrijpende gebeurtenis

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 – 287 52 10
Reinaerde

Algemene beschrijving

Iedereen maakt ingrijpende gebeurtenissen mee in het leven. Soms gaat het om hele heftige of schokkende ervaringen, zoals een ongeval, overlijden, heftige ervaringen op medisch gebied (seksueel) geweld of agressie. Dit soort gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een persoon. Soms kan dit leiden tot aanhoudende klachten zoals nachtmerries, emotionele uitbarstingen, angsten en schrikreacties. Klachten die ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij de herinnering eraan een heftige emotionele reactie oproept en het normale leven moeilijk maakt. EMDR kan dan een oplossing zijn.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Het is een bewezen effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. De herinnering hieraan is traumatisch en kan met EMDR een gewone herinnering worden. Door het gebruik van afleidende prikkels (bijvoorbeeld via oogbewegingen, geluiden of aanraking) wordt de heftigheid van de herinnering verminderd. De traumatische herinnering wordt als het ware opnieuw opgeslagen als een gewone herinnering. Hierdoor nemen ook de andere klachten af.

Voor wie?

Voor iedereen die een nare gebeurtenis heeft meegemaakt onlangs of in het verleden en daar nog regelmatig onder lijdt, kan EMDR een oplossing zijn. Het gaat om mensen die lijden onder klachten als terugkerende nare herinneringen (flashbacks, nachtmerries), gevoelens van angst, boosheid, machteloosheid, schrik- en vermijdingsreacties of lichamelijke overgevoeligheid.
Bij kinderen worden vaak gedragsproblemen, slecht slapen, leerproblemen, lichamelijke klachten en angsten gezien. EMDR is er voor een grote doelgroep: volwassenen, (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Binnen Reinaerde kijkt een gezondheidszorgpsycholoog, getraind in EMDR, samen met de cliënt en/of een vertrouwd persoon van de cliënt wat de oorzaak en de achtergrond van de klachten is. Daaruit blijkt dan of EMDR als therapie ingezet kan worden.

Dienstverlening

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar EMDR blijkt dat cliënten er goed op reageren. Ook jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Hoe het komt dat EMDR zo goed werkt is nog onduidelijk en wordt nu volop onderzocht. Mogelijk zorgt het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis gecombineerd met afleidende prikkels ervoor dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Met EMDR zal de herinnering aan de nare gebeurtenis niet verdwijnen maar wordt wel minder heftig en belemmerend. Hierdoor hebben mensen er minder last van.

EMDR is een kortdurende therapievorm. EMDR werkt vaak snel. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele behandelingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

De therapeut vraagt in de behandeling om aan de gebeurtenis terug te denken: aan de beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart waardoor het minder heftig wordt om aan de gebeurtenis terug te denken. Dat gaat als volgt: de therapeut vraagt opnieuw om de gebeurtenis voor de geest te halen. Ondertussen vraagt de therapeut de aandacht te richten op de afleidende prikkels. Daarbij zijn drie opties:

  • Met de ogen de hand van de therapeut volgen
  • Luisteren naar ‘tik’ geluidjes via een koptelefoon
  • Met de handen tikken op de handen van de therapeut

De cliënt mag zelf de afleidende prikkel kiezen. Er wordt steeds gewerkt met series prikkels. Tussendoor vraagt de therapeut “wat merk je?” of “wat komt er op?”. Dat kan van alles zijn, gedachtes, beelden, emoties of lichamelijke sensaties. De behandeling gaat door totdat het niet meer erg is om aan de nare gebeurtenis te denken. Als iemand niet zo goed kan praten, wordt de behandeling aangepast aan de mogelijkheden van de persoon. Bij zeer jonge kinderen of personen met een ernstige verstandelijke beperking wordt aan de vertrouwenspersoon gevraagd over de nare gebeurtenis te vertellen waar het kind/ de persoon bij is.

Na afloop van een EMDR therapie kunnen de effecten nog even doorwerken. Er wordt bijvoorbeeld meer aan de gebeurtenis gedacht dan voorheen of men is wat onrustiger of moe. Het verwerkingsproces werkt nog even door. Dat is natuurlijk goed maar niet altijd even prettig. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Omgeving

EMDR is een traumabehandeling van Reinaerde.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in. De kosten kunnen worden vergoed via de zorgverzekeraar.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl