Zoeken Contact Menu

Reinaerde Communicatietraining PECS

print

Reinaerde Communicatietraining PECS

Leren communiceren via afbeeldingen en voorwerpen

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 28 75 210
Reinaerde

Algemene beschrijving

Communicatie is in ons dagelijks leven van groot belang. Door communicatie kunnen we van alles duidelijk maken. Als communicatie niet vanzelf gaat, kan PECS (Picture Exchange Communication System) helpen. Door het gebruik van afbeeldingen of voorwerpen leert een cliënt beter te communiceren. Het initiatief ligt bij deze vorm van communicatie vooral bij de cliënt.

Voor wie?

De communicatietraining is geschikt voor kinderen en volwassenen die moeilijk zijn te begrijpen of te verstaan of die weinig initiatief nemen om te communiceren.

Dienstverlening

De PECS communicatietraining is een individuele training waarin de cliënt leert om een voorwerp of afbeelding te gebruiken om te communiceren. Vervolgens wordt met de cliënt gewerkt aan de communicatie.
Gaandeweg leert de cliënt om voorwerpen en afbeeldingen van elkaar te onderscheiden. Door het plaatje ‘ik wil’ te gebruiken, kan de cliënt zinnen maken. In de laatste fase van de training wordt het gebruik van zinnen steeds verder uitgebreid. Er is aandacht voor het beantwoorden van vragen en het geven van commentaar.

Afhankelijk van de mogelijkheden en de interesses doorloopt de cliënt de verschillende fases van de training.

De training is intensief en vraag, voor het slagen ervan, inzet van de hele omgeving van de cliënt. Daarom start de training met een bijeenkomst waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd. In deze bijeenkomst licht de trainer het traject toe en wordt geoefend met de verschillende fases van PECS. Hierna volgt de daadwerkelijke training.

Er wordt gewerkt in de thuissituatie en op het werk, de school of de dagopvang. Stapsgewijs werkt de trainer met de cliënt aan de verbetering van de communicatie. Tussendoor vinden regelmatig evaluaties plaats. Afhankelijk van de doelstelling en het verloop en de mogelijkheden van de cliënt wordt de training afgerond.

Omgeving

PECS communicatietraining is een training van het expertiseteam Diagnostiek en Behandeling van Reinaerde.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in. De kosten kunnen worden vergoed via de zorgverzekeraar.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl