Zoeken Contact Menu

Reinaerde Praktijk Logopedie

print

Reinaerde Praktijk Logopedie

Behandeling voor mensen met een ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die problemen hebben met communicatie, spreken, eten en drinken en gehoor

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Reinaerde

Algemene beschrijving

Moeite met taal, spraak, stem of gehoor? Gaat eten, drinken of slikken lastig? De praktijk Logopedie helpt mensen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking om deze problemen op te lossen.

Voor wie?

Kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of beperking kunnen te maken krijgen met problemen in de communicatie. De logopedisten van Reinaerde helpen de cliënt en zijn of haar  omgeving hierbij met adviezen, begeleiding en ondersteuning. Zo ontstaat een veilige omgeving waarin de cliënt zich begrepen voelt.

Jonge kinderen
Voor jonge kinderen is er preverbale logopedie. Deze vorm van logopedie richt zich op de problemen die zich kunnen voordoen bij het (leren)
eten en drinken en de vroege spraak- en taalontwikkeling bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.

Dienstverlening

De gebieden waarop de logopedist specifiek behandeling kan bieden zijn: communicatie, spreken, eten en drinken en gehoor.

Communicatie
Als een cliënt problemen heeft met spraak en taal, dan werken de logopedisten met hem of haar aan taalbegrip, de woordenschat en de verwerking van taal.
De cliënt en zijn of haar omgeving kan leren gebruik te maken van ondersteunende communicatie en/ of Totale Communicatie (voorwerpen, pictogrammen, foto’s, spraakcomputer).

Totale Communicatie
Communicatie met mensen met een communicatieve beperking vraagt van de omgeving een bewuste houding. Bij een communicatieve beperking kan worden gedacht aan cliënten met een verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, moeilijk lerend of een stoornis in het autistisch spectrum.
Maak je in je communicatie bewust gebruik van alle vormen van communicatie, dan noem je dit Totale Communicatie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van voorwerpen, plaatjes, gebaren, (aan)wijzen. Een dagprogramma kan zo bijvoorbeeld met foto’s worden gevisualiseerd.

Spraak
Heeft een cliënt problemen met de spraak, dan kan de logopedist met een articulatietraining werken aan de uitspraak. Daarnaast leren cliënten gebruik maken van de uitspraak op klank, woord en/of zinsniveau.

Eten en drinken
Om problemen met eten en drinken te verhelpen, worden mondmotorische vaardigheden gestimuleerd. Op het moment dat er specifieke problemen rondom eten en drinken zijn, bijvoorbeeld in combinatie met gedragsproblematiek, dan kan er worden doorverwezen naar het team Gezonde Leefstijl.

Gehoor
Een goed gehoor is belangrijk voor de communicatie. Cliënten die vanwege gehoorproblemen een hoortoestel moeten gaan dragen, kunnen hierin worden getraind. Bij gehoorproblemen is spraakafzien (liplezen) een handig hulpmiddel. De logopedisten kunnen erbij helpen om dit onder de knie te krijgen. Daarnaast kunnen zij de cliënt en zijn/haar omgeving gebaren aanleren.
Op het moment dat er vragen zijn rondom gehoor en/of visus (gezichtsvermogen) kan worden doorverwezen naar het Zintuigteam van Reinaerde.

Hoe werkt het?
De behandeling van de logopedist kan bestaan uit: onderzoek, adviezen/ voorlichting, behandelen en begeleiden van cliënt en zijn/haar omgeving. Een logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen zoals een arts, psycholoog, begeleider, ergotherapeut, fysiotherapeut of diëtist. De samenwerking tussen verschillende disciplines is erg belangrijk, omdat de problemen daardoor goed kunnen worden aangepakt.

Tijdens een intakegesprek wordt met de cliënt en zijn/haar ouders of vertegenwoordigers de vraag verhelderd en de doelen en werkwijze afgestemd.

De logopedisten van Reinaerde verzorgen naast de behandelingen verschillende cursussen voor ouders, verzorgers en verwanten: Gebarencursus (NmG) en De Hanen oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën (PDMT).

Omgeving

De praktijk Logopedie is te vinden in het gezondheidscentrum op De Heygraeff in Woudenberg, in kinderdagcentrum De Vlindervallei in Veenendaal én in het Centrum voor diagnostiek en behandeling.

Financiering

Door de zorgverzekeraars wordt logopedische behandeling vergoed. Voor een behandeling is een verwijzing nodig van huisarts of specialist.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist


Aanmelden

Download hier het aanmeldformulier (pdf).
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar: klantadvies@reinaerde.nl of per post sturen naar:
Reinaerde
Klantadvies
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht