Zoeken Contact Menu

Reinaerde Praktijk Ergotherapie

print

Reinaerde Praktijk Ergotherapie

Behandeling voor mensen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke en/of lichamelijke beperking die problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse handelingen

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Reinaerde

Algemene beschrijving

Aankleden, eten, drinken, slapen, wassen, (huishoudelijk) werk, vervoer. Het zijn dagelijkse handelingen die automatisch gaan. Soms gaan deze activiteiten niet (meer) zo eenvoudig en lukt het minder goed. De ergotherapeut kijkt met de cliënt hoe deze activiteiten toch zo normaal mogelijk kunnen worden opgepakt. 

Voor wie?

De dienstverlening van de Praktijk Ergotherapie is bedoeld voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Dienstverlening

Ergotherapie richt zich er op dagelijkse handelingen te versterken. Er wordt op de plaats van de cliënt geoefend zodat de cliënt in zijn of haar eigen omgeving leert om dingen die voor hem of haar belangrijk zijn (weer) zelf te doen.
De ergotherapeut observeert, begeleidt en adviseert cliënten, verwanten of begeleiders bijvoorbeeld op het gebied van zit- of lighouding, wassen en aankleden.

Hulpmiddelen
De ergotherapeut geeft adviezen over hulpmiddelen. In elke situatie wordt samen met de cliënt en het netwerk gekeken naar wat hij of zij wél kan en in welke omgeving dat moet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden op school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er verbeteren? Dit geldt niet alleen voor de inrichting of eventuele hulpmiddelen, maar het heeft ook betrekking op zijn of haar netwerk (familie, vrienden, collega’s of begeleiders).
De ergotherapeut ondersteunt bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen, zoals een geschikte rolstoel, (tandem) fiets of hoog/laagbed en aanpassingen in de woning, het dagcentrum, op school of in de werksituatie.

Sensorische informatieverwerking
De ergotherapeut doet onderzoek naar sensorische informatieverwerking. Wanneer zintuiglijke informatie niet goed wordt verwerkt, kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van handelingen, in het plannen van taken, met de concentratie en met het plezier hebben in bewegen. Een over- of ondergevoeligheid binnen een zintuigsysteem kan ervoor zorgen dat de cliënt druk wordt, gespannen raakt, angstig wordt, zich in zichzelf keert en geen aandacht meer kan opbrengen voor zijn omgeving.
De ergotherapeut kan helpen balans in het zintuiglijk functioneren te brengen. Dit is belangrijk voor een stabiele basis in het leven.

Hoe werkt het?
De behandeling kan bestaan uit onderzoek, advies, voorlichting, maar ook uit behandeling en begeleiding van de cliënt en zijn of haar omgeving. Een ergotherapeut werkt vaak samen met andere deskundigen zoals een arts, psycholoog, begeleider, logopedist, fysiotherapeut of diëtist. Tijdens een intakegesprek wordt met de cliënt en zijn/haar ouders of vertegenwoordigers de vraag verhelderd en de doelen en werkwijze afgestemd.
Bij de behandeling staat de vraag van de cliënt en zijn of haar omgeving centraal.

Omgeving

De praktijk Ergotherapie is te vinden in de gezondheidscentra op De Heygraeff in Woudenberg en op Dennendal in Den Dolder, in De Vlindervallei in Veenendaal én in het Centrum voor diagnostiek en behandeling.

Financiering

Voor ergotherapeutische behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Door zorgverzekeraars wordt de behandeling vergoed vanuit het basispakket.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist


Aanmelden

Download hier het aanmeldformulier (pdf).
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar: klantadvies@reinaerde.nl of per post sturen naar:
Reinaerde
Klantadvies
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht