Zoeken Contact Menu

Reinaerde Zindelijkheidsteam

print

Reinaerde Zindelijkheidsteam

Het Zindelijkheidsteam achterhaalt oorzaken van zindelijkheidsproblemen en ondersteunt bij het bevorderen van de zindelijkheid

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 - 28 752 15
Reinaerde

Algemene beschrijving

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Ook voor ouders of verzorgers is dit een belangrijk moment. Soms worden kinderen moeilijk zindelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een ontwikkelingsachterstand, angst voor het toilet of een medisch probleem.

Als de oorzaak bekend is, kan het Zindelijkheidsteam van Reinaerde ondersteunen bij het bevorderen van de zindelijkheidsontwikkeling. In andere gevallen begint het team met het achterhalen van de oorzaak.

Het team bestaat uit een gedragskundige en coach met actuele kennis op het gebied van zindelijkheid. Zij kunnen na een intake en observaties een beroep doen op een multidisciplinair team bestaande uit een arts, logopedisten en ergotherapeuten.

Voorafgaand aan het geven van advies of de start van een training wordt een intakegesprek gepland en vinden observaties door de gedragskundige en de coach plaats. In sommige gevallen is de oorzaak van de zindelijkheidsproblematiek medisch, motorisch of het gevolg van een verstoorde prikkelverwerking. In dat geval wordt er samengewerkt met een arts, ergotherapeut en/of logopedist. Vervolgens wordt een behandelplan of adviesrapport opgesteld dat met de betrokkenen wordt besproken. Zowel ouders als begeleiders of leerkrachten spelen gedurende het zindelijkheidstraject een belangrijke en actieve rol.

Voor wie?

Het Zindelijkheidsteam werkt voor kinderen en jongeren met een vraag op het gebied van zindelijkheid.
Het kan gaan om:

  • Kinderen die na de gebruikelijke inspanning van ouders of kinderdagcentrum nog niet zindelijk zijn.
  • Kinderen en jongeren die na een periode van zindelijkheid deze vaardigheid kwijt zijn geraakt.
  • Kinderen en jongeren met specifieke angsten voor het toilet kunnen.
Dienstverlening

Het Zindelijkheidsteam levert maatwerk voor individuele cliënten. De adviezen op maat geven het kind en/of de omgeving handvatten om de zindelijkheid te bevorderen. Het dienstverleningsaanbod van het zindelijkheidsteam bestaat uit:

  • Adviezen voor het stimuleren van de zindelijkheid
  • Intensieve zindelijkheidstraining op
    gedragstherapeutische basis
  • Autismespecifieke zindelijkheidstraining
  • Deskundigheidsbevordering

Adviezen voor het stimuleren van de zindelijkheid
Na een intakegesprek observeert het team hoe de toiletgang op dat moment verloopt. Daarna worden cliëntgerichte adviezen gegeven. Deze adviezen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de manier van aanbieden van het toiletmoment, de toilettijden en het positief bekrachtigen van gedrag. Tijdens het uitvoeren van de adviezen blijft het Zindelijkheidsteam, al dan niet op afstand, betrokken.

Intensieve zindelijkheidstraining
Voor sommige kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking is een intensieve training nodig. Deze training is gebaseerd op gedragstherapeutische principes en wordt gegeven op de dagbesteding of school. De training dor het Zindelijkheidsteam duurt drie weken. Daarna volgt een periode waarin betrokkenen worden gecoacht in het ondersteunen van het kind. Zo kunnen de aangeleerde vaardigheden worden vastgehouden.

Autismespecifieke zindelijkheidstraining
Mensen met autisme zijn om verschillende redenen soms niet zindelijk. Beperkingen in de communicatie, specifieke angsten en onder-/ overgevoeligheid voor prikkels zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Door het achterhalen van de oorzaken, advisering en training biedt het Zindelijkheidsteam ondersteuning bij het zindelijk worden van kinderen met autisme. Er wordt nauw samen gewerkt met het Autismeteam, eveneens een expertiseteam van het Diagnostisch Centrum.

Deskundigheidsbevordering
Op (kinder)dagcentra en scholen is zindelijkheid vaak een veel besproken onderwerp. Het zindelijkheidsteam kan lezingen en workshops op maat geven waarmee begeleiders en leerkrachten met reguliere zindelijkheidstrajecten aan de slag kunnen.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ

Het Zindelijkheidsteam is één van de expertiseteams van Reinaerde.


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl