Zoeken Contact Menu

Reinaerde Autismeteam

print

Reinaerde Autismeteam

Diagnostiek, advies en behandeling op maat voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Adres
Orinocodreef 21
Plaats
3563ST Utrecht
Telefoon
030 - 28 752 15
Reinaerde

Algemene beschrijving

Voor vragen op het gebied van communicatie, gedrag, zindelijkheid, zintuiglijke waarneming of eten en drinken bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis kan een beroep worden gedaan op het Autismeteam van Reinaerde.

Het Autismeteam levert maatwerk voor individuele cliënten door een veelzijdig antwoord te geven op soms complexe hulpvragen. De adviezen op maat geven de cliënt en/of de omgeving handvatten om situaties te veranderen.

Het Autismeteam is één van de expertiseteams die werken vanuit het Diagnostisch Centrum Reinaerde. Het team werkt multidisciplinair en bestaat uit een arts, gedragskundigen, logopedisten, coaches en een ergotherapeut die actuele kennis hebben van autisme. Daarnaast wordt extern samengewerkt met het UMC Utrecht en neemt het Autismeteam deel aan het Samenwerkingsverband Autisme Midden- Nederland (SAMN).

Voor wie?

Het Autismeteam werkt voor kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis én hun directe omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan ouders, gezinsleden, begeleiders, leerkrachten en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg en ondersteuning.

Dienstverlening

Het dienstverleningsaanbod bestaat uit: diagnostiek, behandeling, advisering, coaching, scholing en training.

Diagnostiek
Door handelingsgerichte diagnostiek kan een diagnose worden gesteld en/of een compleet beeld worden geschetst van de cliënt en zijn of haar mogelijkheden. Met deze beeldvorming en de bijbehorende adviezen kan in de praktijk passende ondersteuning worden geboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om adviezen op het gebied van communicatie, aanpassing in de leefomgeving en een passende begeleidingsstijl.

Uitvoering van de adviezen
Om de handelingsadviezen praktisch te maken kan een coach ondersteuning bieden. Dit varieert van uitleg over wat autisme voor iemand betekent tot hulp bij het maken van een passend dagprogramma. Per situatie wordt gekeken welke vorm van coaching het beste past.

Er kan worden gewerkt met video-opnames, gezins-, team- of individuele gesprekken. Door samen met de cliënt en zijn omgeving een behandelplan op te stellen en te zorgen dat de adviezen praktisch haalbaar zijn, worden de mogelijkheden van een cliënt optimaal ingezet of ontwikkeld.

Ondersteunende communicatie
Mensen met autisme kunnen uiteenlopende problemen hebben met communicatie. Deze problemen variëren van niet spreken tot misverstanden door het letterlijk nemen van taal. Een logopedist van het Autismeteam onderzoekt wat een passende vorm van ondersteunende communicatie kan zijn. Er wordt advies gegeven over het materiaal en over het gebruik ervan. De logopedist en coach kunnen ondersteunen bij het implementeren van de ondersteunende communicatiemiddelen.

Zintuiglijke waarneming
Bij mensen met autisme komt zintuiglijke informatie anders binnen en/of wordt anders verwerkt. Zij kunnen onder- of overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld moeite met specifieke of harde geluiden en sluiten zich hier het liefst voor af. Anderen zoeken juist prikkels op door bijvoorbeeld heel hard te schommelen. Het Autismeteam helpt bij het in kaart brengen van de zintuiglijke waarneming en geeft advies over hoe hiermee rekening kan worden gehouden, bijvoorbeeld in het dagprogramma.

Zindelijkheidsadviezen en –training
Mensen met autisme kunnen om verschillende redenen niet zindelijk zijn, bijvoorbeeld door angsten. Door het achterhalen van de oorzaken en het geven van adviezen helpt het Autismeteam bij het zindelijk worden. Er wordt nauw samengewerkt met het Zindelijkheidsteam, eveneens een expertiseteam van het Diagnostisch Centrum.

Eet- en drinkadviezen
Soms zijn er vragen op het gebied van eten en drinken. Zo kan iemand te weinig of juist te veel eten. Daarnaast eten sommige mensen met autisme niet gevarieerd genoeg. Het Autismeteam kan ondersteunen bij het hanteren van een gezond eetpatroon. Er wordt nauw samengewerkt met het Eet- en Drinkteam, eveneens een expertiseteam van het Diagnostisch Centrum.

Advies over (vervolg) voorzieningen
Het Autismeteam geeft advies op het gebied van wonen, onderwijs, werken, opleiding en vrijetijd.

Scholing en training
Het Autismeteam biedt in samenwerking met ROOT (Reinaerde Opleiden Ontwikkelen Trainen) trainingen en cursussen aan. Naast de basistraining autisme en verschillende verdiepingstrainingen, geeft het Autismeteam trainingen en consultatie op maat voor scholen, bedrijven en woon- en werkvoorzieningen.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ

Het Autismeteam is één van de expertiseteams van Reinaerde.

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen, u aanmelden of meer informatie over  de dienstverlening van Reinaerde Centrum voor diagnostiek en behandeling? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres: Orinocodreef 21
3563ST Utrecht
Telefoon: 030 28 752 15
E-mail: infoCDB@reinaerde.nl