Zoeken Contact Menu

Ondersteuning thuis

print

Ondersteuning thuis

Begeleiding, verpleging en/of verzorging in de thuissituatie

Adres
Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats
3527LA Utrecht
Telefoon
030 28 75 210
Reinaerde

Algemene beschrijving
Ondersteuning Thuis biedt begeleiding, verpleging of verzorging op momenten dat dit het hardst nodig is. De ondersteuning is vooral gericht op alledaagse activiteiten.

Ouders doen een beroep op één of meer vaste begeleiders van Ondersteuning Thuis. Deze begeleider ontlast en ondersteunt het gezin met als doel het kind zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Voor wie?

Ondersteuning in de thuissituatie is bedoeld voor gezinnen met een kind met een ontwikkelingsachterstand of een beperking.

Dienstverlening

Bij Ondersteuning Thuis werken professionele begeleiders met ruime ervaring in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Ondersteuning Thuis is vooral praktisch van aard en kan bijvoorbeeld bestaan uit pedagogische ondersteuning en begeleiding.
De begeleider ondersteunt het kind in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding en het aangaan en onderhouden van persoonlijke contacten.

Als de ondersteuning thuis niet voldoende is, kan er aanvullende zorg of behandeling in het gezin worden geboden.

Omgeving

De begeleiding, verpleging en verzorging vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je via de gemeente een beschikking Jeugdwet hebt of een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • U kunt hier terecht met een PGB
  • U kunt hier terecht met een beschikking Jw van de gemeente


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl