Zoeken Contact Menu

Reinaerde VIC-Unit - Intensieve observatie en behandeling

print

Reinaerde VIC-Unit - Intensieve observatie en behandeling

Intensieve observatie en behandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking en bijkomende problematiek.-(VIC-unit)

Adres
Marokkodreef 17
Plaats
3564EV Utrecht
Telefoon
030 26 18 145
Reinaerde

Algemene beschrijving

Voor kinderen met gedragsproblematiek biedt Reinaerde bij de VIC-unit verblijf met intensieve behandeling. Deze behandeling is gericht op terugkeer naar huis of een andere woonomgeving. Er zijn vijf observatieplaatsen daarnaast zijn er ook crisisplaatsen.

Voor wie?

Intensieve observatie en behandeling is mogelijk voor kinderen tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking die ernstig probleemgedrag vertonen. Een duidelijke of volledige diagnose over de oorzaak van het probleemgedrag ontbreekt.
Er kunnen problemen zijn op verschillende gebieden, bijvoorbeeld autisme, hechtingsproblematiek, ADHD, ODD en traumaverwerking.

Dienstverlening

Bij de VIC-unit werken professionele begeleiders met ruime ervaring in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Er is nauw contact en overleg met de ouders. Er is een team van verschillende specialisten, zoals een arts, psycholoog en fysiotherapeut betrokken bij de VIC-unit. Afhankelijk van de vraag van het kind worden deze specialisten bij de observatie, diagnostiek en behandeling betrokken.

Het gedrag van het kind wordt intensief geobserveerd, thuis, op school en/of op het kindercentrum. Soms is observatie thuis niet voldoende. Dan kan het kind tijdelijk worden opgenomen. De opname duurt tussen de 3 en 12 maanden.

Omdat het gaat om complexe vragen van ouder en kind, kost intensieve observatie en behandeling veel tijd en geduld. Door een vaste en voorspelbare structuur, veiligheid en een op het kind afgestemde begeleiding wordt de leefwereld voor het kind meer inzichtelijk en begrijpelijk. Langzaam worden angst, agressie en boosheid minder en ontstaat ruimte voor ontwikkeling en plezier.

Crisisplaatsen
Als de situatie thuis uit de hand dreigt te lopen en het kind of zijn omgeving in gevaar komt, kan hij of zij worden opgenomen op een crisisplek van Reinaerde. Deze opname is niet bedoeld voor diagnostiek of behandeling, maar als een rustperiode voor het kind en de omgeving.

Omgeving

De VIC-unit ligt in Utrecht-Overvecht. In de omgeving is een park en een winkelcentrum.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
VIC - unit


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Bezoekadres: Europalaan 310
3526 KS Utrecht
Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl