Zoeken Contact Menu

Reinaerde Jacala

print

Reinaerde Jacala

Wonen met observatie en behandeling

Adres
Pronkmos 71
Plaats
3994LM Houten
Telefoon
030 – 266 70 35
Reinaerde
Manager
Erwin van Schaik


Algemene beschrijving

Kinderen met gedragsproblemen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, worden bij Jacala in een huiselijke sfeer begeleidt. De zorg voor en opvoeding van een kind met gedragsproblemen in een gezin kan zodanig vastlopen dat de situatie thuis onhoudbaar wordt. In de periode dat de kinderen bij Jacala wonen, vindt er zowel observatie, diagnostiek en behandeling plaats. Ouders worden intensief betrokken bij de behandeling.

Voor wie?

Jacala is een woning voor 9 kinderen van 4 tot 12 jaar, die naast een lichte tot matige verstandelijke beperking, ook gedragsproblemen hebben. Zij gaan dagelijks naar het speciaal onderwijs of de dagbesteding.

Dienstverlening

Voordat de behandeling start, voeren de professionele en gespecialiseerde begeleiders al gesprekken met de ouders en andere betrokkenen. Na een observatieperiode kan eventueel nog diagnostiek worden gedaan. Samen met een gedragskundige en in samenspraak met de ouders wordt een ondersteuningsplan geschreven. Hierin staat onder andere welke doelen de ondersteuning heeft en aan welke aspecten wordt gewerkt. Een begeleider van Jacala coacht de ouders, leerkracht of begeleiding van de dagbesteding.

Met een vaste en voorspelbare structuur, veiligheid en een op het kind afgestemde begeleiding, wordt de wereld voor het kind meer inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt. Hierdoor leert het kind beter te functioneren en worden angst, agressie en boosheid minder. Er ontstaat ruimte voor ontwikkeling en plezier.

Het streven is om de duur van het verblijf zo kort mogelijk te houden.

Omgeving

Jacala is een woning in een woonwijk van Houten. De kinderen wonen er tussen andere gezinnen. Het is een gezellig ingericht huis, waar kinderen zich veilig kunnen voelen in een huiselijke sfeer.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Bezoekadres: Europalaan 310
3526 KS Utrecht
Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl