Zoeken Contact Menu

Reinaerde Jacala

print

Reinaerde Jacala

Wonen in de wijk met begeleiding

Adres
Pronkmos 71
Plaats
3994LM Houten
Telefoon
030 – 266 70 35
Reinaerde
Manager
Diane Broekhuizen


Algemene beschrijving

Jacala is een woning voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek. Jacala is gelegen in een woonwijk waarbij de kinderen in een huiselijke sfeer worden begeleid.

Voor wie?

Bij Jacala hebben wij plek voor 9 kinderen waarbij er ook (beperkte) mogelijkheid is tot logeren. De kinderen die bij Jacala wonen gaan doordeweeks naar school of de dagbesteding. Wij bieden de kinderen een herkenbare structuur met vaste regels en gewoonten waarbij er ook ruimte is voor individuele afspraken. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en behoeften van ieder kind. De kinderen en hun ontwikkeling staan hierin centraal.

Dienstverlening
Bij Jacala is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Er wordt begeleid vanuit een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt opgesteld door de begeleider in samenspraak met familie/wettelijk vertegenwoordiger. Hierin staan op het kind afgestemde doelen beschreven en staat aan welke aspecten er wordt gewerkt
Omgeving

Jacala is een woning in een woonwijk van Houten. De kinderen wonen er tussen andere gezinnen. Het is een gezellig ingericht huis, waar kinderen zich veilig kunnen voelen in een huiselijke sfeer.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 4, 5, 6, 7


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl