Zoeken Contact Menu

Reinaerde Meander

print

Reinaerde Meander

Woon- en logeerhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking

Adres
Schijfmos 64
Plaats
3994LX Houten
Telefoon
030 – 25 15 191
Reinaerde

Algemene beschrijving

De Meander is een woon- en logeerhuis voor jongeren met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijk beperking. Er wonen zeven jongeren en er zijn twee logeerplekken.

De jongeren die bij de Meander wonen, gaan overdag naar school of de dagbesteding. Thuis wordt er samen gekookt, het huishouden wordt gedaan en er worden activiteiten ondernomen.

Het hele jaar door kan er worden gelogeerd: in vakanties, weekenden of door de week. Logeren kan een opstap zijn naar (beschermde) zelfstandigheid, bijvoorbeeld begeleid of zelfstandig wonen. Zij leren hier meer op eigen benen staan en krijgen een indruk van welke manier van wonen bij hen past.

Voor wie?

De Meander is geschikt voor jongeren van 12 tot 20 jaar met een matige of lichte verstandelijke beperking die speciaal onderwijs volgen of naar een dagbesteding gaan.

Dienstverlening

De deskundige begeleiders van de Meander zijn 24 uur per dag aanwezig. Zij worden ondersteund door andere deskundigen van Reinaerde, zoals een gedragskundige.

Elke jongere krijgt een ondersteuningsplan en vaste begeleiders. De ouders blijven hierbij nauw betrokken.

Methodiek(en)
  • Krachtig en zelfbewust : Kijken naar de mogelijkheden en sterke punten van een cliënt en niet naar problemen en zwakke punten.
Omgeving

De Meander is een woning in een woonwijk van Houten. De jongeren hebben allemaal hun eigen kamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes, zoals een keuken en een woonkamer. Er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 4, 6


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl