Zoeken Contact Menu

Reinaerde Kinderdagcentrum Skippy

print

Reinaerde Kinderdagcentrum Skippy

Dagbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking.

Adres
Van Anrooylaan 1A
Plaats
3438TX Nieuwegein
Telefoon
030 60 53 040
Reinaerde

Openingstijden
Maandag:
8:00 uur
- 15:00 uur
Dinsdag:
8:00 uur
- 15:00 uur
Woensdag:
8:00 uur
- 15:00 uur
Donderdag:
8:00 uur
- 15:00 uur
Vrijdag:
8:00 uur
- 15:00 uur
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Ouders kunnen hun kind op maandag tot en met donderdag vanaf 8.00 uur zelf brengen. Er is dan opvang voorafgaand aan de dagbehandeling, die om 9.00 uur start en tot 15.00 uur duurt.

Algemene beschrijving
Kindercentrum Skippy is een kindercentrum in de regio Nieuwegein, dat onderdeel is van Reinaerde. Op Skippy wordt dagbehandeling geboden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking. Naast dagbehandeling worden ook gespecialiseerde buitenschoolse opvang (maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur) en vakantie- opvang geboden. Kinderen van het kindercentrum, maar ook vanuit het speciaal onderwijs, zijn hiervoor welkom op Skippy.
Voor wie?

De dagbehandeling is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met ongeveer 12 jaar.

Een deel van de kinderen is tijdelijk op Skippy en stroomt daarna door naar school. Meestal gaan deze kinderen naar een school voor speciaal onderwijs. Een ander deel van de kinderen blijft langer op Skippy, omdat dit beter aansluit bij hun mogelijkheden dan een school. Deze kinderen stromen meestal door naar dagbehandeling voor pubers op een andere locatie van Reinaerde.

Dienstverlening

Dagbehandeling betekent dat er methodisch gewerkt wordt op Skippy. Elk kind heeft een eigen ondersteuningsplan, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld. Aan de hand van de doelen uit dit plan, die met ouders worden opgesteld, wordt het hele jaar door met de kinderen gewerkt aan hun ontwikkeling. Doelen kunnen bijvoorbeeld liggen op het vlak van communicatie en contact, de zelfstandigheid of de motoriek.

Als onderdeel van de dagbehandeling kunnen op Skippy verschillende vormen van therapie geboden worden. Per kind wordt bekeken waar het behoefte aan heeft. Beschikbare therapieën zijn logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, psychomotore therapie en muziektherapie. De therapeuten behandelen zelf, maar werken ook nauw samen met de groep en de ouders onder dezelfde doelen. Zo zorgen we dat een kind de hele week door wordt uitgedaagd.

Op Skippy wordt gestreefd naar een vaste groepsindeling. Bij de indeling in groepen is niet de leeftijd van de kinderen leidend, maar wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Zo ligt in de ene groep het accent op structuur en voorspelbaarheid, terwijl op een andere groep de focus ligt op voorschools leren, of op ervaren met alle zintuigen. De groepsgrootte is maximaal acht kinderen.

Kenmerkend aan Skippy is, dat niet het groepsprogramma centraal staat, maar de ontwikkelingslijnen en de behoeftes van de individuele kinderen. Alle kinderen hebben een individueel dagprogramma, en deze programma’s worden samengevoegd tot een groepsprogramma.

Alle kinderen op Skippy hebben bovendien een individueel communicatiesysteem op maat. Door middel van bijvoorbeeld voorwerpen, foto’s of pictogrammen, laten we de kinderen zien wat er gaat gebeuren. Hiermee hopen we de kinderen grip te geven op hun omgeving.

Totaalaanbod

Skippy werkt nauw samen met andere diensten van Reinaerde. Hierdoor kan gemakkelijk doorverwezen en samengewerkt worden als het nodig is. Zo hebben ouders soms enige tijd behoefte aan pedagogische adviezen thuis, of willen ze aanvullend diagnostisch onderzoek voor hun kind. Dergelijke ondersteuning kan binnen Reinaerde geboden worden.

Omgeving

Kindercentrum Skippy heeft een grote binnen- en buitenruimte waar de kinderen kunnen ontdekken, spelen en leren. Er is een snoezelruimte, een gymzaal, een speelhal en een watersnoezel. Er is aantrekkelijk speelgoed en ontwikkelingsmateriaal. Skippy staat in een rustig en groen deel van Nieuwegein, naast een park en een kinderboerderij.

Financiering
U kunt hier terecht met:
- WLZ
- een beschikking van de gemeente


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl