Zoeken Contact Menu

Reinaerde Kinderdagcentrum Oikos

print

Reinaerde Kinderdagcentrum Oikos

Dagbesteding voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking

Adres
Marokkodreef 7
Plaats
3564EV Utrecht
Telefoon
030 26 41 460
Reinaerde
Manager
Henriëtte Toersche

Openingstijden
Maandag:
9:15 uur
- 15:15 uur
Dinsdag:
9:15 uur
- 15:15 uur
Woensdag:
9:15 uur
- 15:15 uur
Donderdag:
9:15 uur
- 15:15 uur
Vrijdag:
9:15 uur
- 15:15 uur
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Zaterdag: mogelijkheid tot zaterdagopvang

Als u uw kind niet zelf kunt brengen of halen, dan kunt u gebruik maken van het groepsvervoer met een taxibus. Ouders kunnen hun kind van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.00 uur zelf brengen voor voorschoolse opvang. De naschoolse opvang is tot maximaal 18.00 uur.


Algemene beschrijving

Oikos is een kinderdagcentrum waar dagbehandeling wordt geboden aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Het dagprogramma sluit aan op de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Het doel van het programma is de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling op verschillende gebieden (motorisch, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, enzovoorts) en hen zorg te bieden. Door gezamenlijke activiteiten en intensieve begeleiding ontwikkelen kinderen zich. Ieder in zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden.

Kinderen zijn bij kinderdagcentrum Oikos naast dagbehandeling ook welkom voor:

 • Gespecialiseerde buitenschoolse opvang
 • Zaterdagopvang
 • Vakantiedagopvang
 • Kinderportie Speciaal (sport en spel)

Reinaerde biedt ter aanvulling op de dagbehandeling op het kinderdagcentrum meerdere diensten aan. Zo kunnen er verschillende vormen van ondersteuning in de thuissituatie worden geboden (ondersteuning thuis of opvoedkundige gezinsbegeleiding) of kan er aanvullend diagnostisch onderzoek worden verricht.

Voor wie?

Kinderdagcentrum Oikos heeft groepen voor de volgende kinderen en jongeren:

 • Groepen voor kinderen met intensief gedrag.
  De kinderen en jongeren hebben vanwege hun gedrag ondersteuning en begeleiding nodig bij alle activiteiten in het dagelijks leven en vinden het prettig wanneer hun dag voorspelbaar en veilig is. Dankzij de nabijheid van vertrouwde begeleiders en een onvoorwaardelijke relatie tussen kind, familie en begeleiders op basis van respect en vertrouwen kunnen de kinderen goed functioneren en kan het de eigen spanningen zo goed mogelijk beheersen.
 • Een groep voor kinderen met een begeleidings- en intensievere verzorgingsvraag.
  Naar deze groep komen kinderen met een meervoudige beperking. In een veilige omgeving staat het ervaren en beleven centraal, afgewisseld met momenten van ontspanning.

Aan de ontwikkeling van de kinderen wordt in groepen van maximaal 8 kinderen gewerkt. Bij de groepsindeling wordt rekening gehouden met de leeftijd en ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Elke groep op het kinderdagcentrum heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen sfeer. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma waarin zowel individuele als groepsactiviteiten aan bod komen.

Ieder kind of jongere heeft een eigen ondersteuningsplan, dat we jaarlijks met u bespreken en bijstellen. Op Oikos wordt er naar gestreefd dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt: ook als een ontwikkeling in kleine stapjes verloopt.

Bij Oikos werken we vanuit de LACCS of Triple C visie. De LACCS-visie houdt in dat vanuit de LACCS-waarden (Lichamelijk Welzijn, Alertheid, Communicatie, Contact, Stimulerende tijdsbesteding) naar het kind wordt gekeken.

De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Begeleiders (coaches) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

De behandeling wordt in iedere groep, afhankelijk van de hulpvraag van het kind, ondersteund door verschillende deskundigen zoals een fysiotherapeut, arts verstandelijke beperking of verpleegkundig specialist, logopedist, ergotherapeut, muziektherapeut of psychomotorisch therapeut. De kinderen krijgen behandeling van de begeleiders, die daarvoor coaching van de therapeuten krijgen. Het komt ook voor dat de kinderen in groepen of individueel behandeling krijgen.

Dienstverlening

Bij kinderdagcentrum Oikos werken professionele begeleiders met ervaring in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Elke groep op het kinderdagcentrum heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen sfeer. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma waarin zowel individuele als groepsactiviteiten aan bod komen. Spelenderwijs wordt het kind gestimuleerd.

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Deskundigen zoals een fysiotherapeut, arts, gedragskundige, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut en logopedist werken met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. In kleine groepen wordt in een vast dagprogramma methodisch gewerkt volgende de afspraken uit het individuele ondersteuningsplan.

Methodiek(en)
 • Triple C : Het uitgangspunt van Triple C is het zorgen voor houvast en betekenisvolle activiteiten.
Omgeving

Kinderdagcentrum Oikos ligt in Utrecht-Overvecht, naast  een groot en groenrijk park met een kinderboerderij.
Oikos heeft ruime voorzieningen en materialen om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Zo is er een motoriekruimte, een grote speelhal, twee snoezelruimtes en een afgesloten plein waar de kinderen en jongeren veilig kunnen spelen.

Financiering

U kunt hier terecht met:
- een toekenning van de gemeente

Verwijzing en indicatie
 • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
 • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 6, 7, 8
 • U kunt hier terecht met een PGB
 • U kunt hier terecht met verwijzing van uw huisarts of specialist


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl