Zoeken Contact Menu

Reinaerde Selma Lagerlofweg

print

Reinaerde Selma Lagerlofweg

Wonen in de wijk voor mensen met (niet) aangeboren lichamelijke beperking in combinatie met een ontwikkelingsachterstand en/of psychiatrische problematiek

Adres
Selma Lagerlöfweg 1
Plaats
3446ZA Woerden
Telefoon
0348 40 53 50
Reinaerde
Manager
Leen Maris
T. Manager
0610555805

Algemene beschrijving

Bij de Selma Lagerlöfweg wonen 26 volwassen cliënten met een (niet) aangeboren lichamelijke beperking in combinatie met een ontwikkelingsachterstand en/of psychiatrische problematiek. Ook wordt er zorg geboden aan mensen die vanwege een progressief ziektebeeld ondersteuning nodig hebben. Er wonen ook cliënten die beademingsontsteuning ontvangen.

Iedere bewoner heeft een eigen appartement van ongeveer 25 m2. Dit appartement is voorzien van een keukenblok en een ruime badkamer. Op de 1ste en 2de etage is een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten. Daarnaast is er een gemeenschappelijke tuin en kan er gebruik gemaakt worden van het balkon. Huisdieren zijn toegestaan, mits je hier zelf zorg voor kunt dragen.

Dienstverlening

Zowel overdag als 's nachts is begeleiding en/of verpleegkundige zorg aanwezig. Cliënten kunnen in noodsituaties altijd een oproep doen door middel van elektronische hulpmiddelen. Voor bijvoorbeeld het besturen van de lift, deuren van de appartementen, televisie, het regelen van de kamertemperatuur kan gebruik worden gemaakt van omgevingsbesturing op afstand.

De bewoners krijgen zorg en ondersteuning op alle gebieden van het leven. Naast het leren omgaan met de beperking of het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt ook ondersteuning geboden bij achteruitgang door progressie van diverse aandoeningen. De Selma Lagerlöfweg verleent daarnaast zorg die nodig is bij ademhalingsondersteuning.

Cliënten hebben werk of dagbesteding waar zij met georganiseerd vervoer of zelfstandig heen kunnen gaan. Wanneer het wenselijk is, is er ook binnen de locatie een mogelijkheid tot dagbesteding bij het Reinaerde Digiteam, waar onder andere computerwerk wordt verricht.

Naast de methodiek POWER wordt bij Selma Lagerlöfweg gewerkt met een multidisciplinaire benadering: verschillende deskundigen kunnen worden betrokken bij zorg- en ondersteuningsvragen zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, gedragskundige of de huisarts. Kwaliteit van leven is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Methodiek(en)
  • POWER : Professioneel Ondersteund Werken aan Eigen Route, evenwicht tussen loslaten en overnemen.
Vrijetijdsbesteding

In Woerden zijn diverse verenigingen waar cliënten zich kunnen aanmelden voor sport of andere activiteiten. Er kan worden geholpen bij het zoeken naar een passende invulling van vrije tijd. De cliëntenraad van Selma Lagerlöfweg organiseert maandelijks activiteiten.

Omgeving

De locatie ligt in een nieuwbouwwijk op twee kilometer afstand van het centrum van Woerden. Er is een winkelcentrum in de buurt waar ook een gezondheidscentrum is gevestigd. Het openbaar vervoer en het station is vanuit de locatie binnen tien minuten lopend te bereiken.

Financiering

Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.

Verwijzing en indicatie
  • U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" LG: 4, 5, 6, 7
  • Deze locatie is het meest passend voor cliënten met een "ZZP" VG: 4, 5, 6, 7, 8
  • Deze locatie is bestemd voor cliënten: met 'verblijf exclusieve behandeling (VEB)'
  • Lees meer in onze brochure: Hoe is het geregeld met de vergoedingen? 2018


Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:

Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.

Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl