Zoeken Contact Menu

Vacature

Vacature

Extr@ Leidsche Rijn

Professionals Extr@ Leidsche Rijn

Ben jij die gedreven professional die de zorg voor jeugd echt anders wil? Denk jij ook dat het buurtgericht organiseren van ambulante specialistische jeugdhulp een meerwaarde biedt voor kinderen, jongeren en/of ouders? Wil jij vooruitlopend op 2020 al eens kijken of het buurtgerichte werken je past en je kennis en expertise inzetten voor de kinderen en gezinnen in Leidsche Rijn? Is je antwoord vier maal ‘ja’, dan is dit je kans en vragen wij je door te lezen en te reageren.

extraextraExtr@

Extr@

De klus:

In het Extr@Utrecht team van Leidsche Rijn werken op dit moment 18 professionals van verschillende aanbieders van specialistische jeugdhulp met elkaar samen in de wijk (zie http://extra-utrecht.nl/leidscherijn/ In het Extr@ team leren we van en met elkaar over hoogwaardige specialistische zorg, duurzame oplossingen en wijkgericht werken in aansluiting op en in nauwe samenwerking met de basiszorg van buurtteams, huisartsen, jeugdartsen en partijen in de sociale basis. We laten ons inspireren door o.a. de Nieuwe GGZ/Samen Beter, waarbij we ons niet laten beperken door de oude hokjes en structuren van zorg waar deze niet helpen.

We ontwikkelen daarnaast in samenwerking met partners positieve en aantrekkelijke alternatieven voor verblijf.

Je kwaliteiten:  

Je beschikt over een flink aantal van deze kwaliteiten:

 • een passie vóór – en een visie óp - vernieuwing van de zorg voor kinderen en jongeren;
 • integraal kunnen werken; het vermogen om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken met andere disciplines, binnen het team en in de wijk met collega’s van het buurtteam, de huisartsen, de jeugdartsen en andere betrokkenen;
 • kennis van de transformaties in de zorg en deze kennis en visie om weten te zetten in de praktijk;
 • plezier hebben in pionieren en kunnen omgaan met de onzekerheid die eigen is aan verandering en vernieuwing;
 • Ideeën en daadkracht om de ambitie waar te maken om alternatieven voor verblijf te vinden en vorm te geven.
 • de bereidheid en het vermogen om los van bestaande organisaties en structuren te denken;
 • een vraaggerichte houding; de vraag en de vraag achter de vraag van het kind of de jongere en zijn gezin is uitgangspunt van je handelen;
 • de bereidheid om ook bij gezinnen  hulp te bieden daar waar nodig (thuis, op school, op straat) en wanneer nodig;
 • verbondenheid mét – of tenminste gevoel vóór – het karakter van Leidsche Rijn.

Je expertise:

Wij zoeken nieuwe collega’s zoals;

 • Ervaren orthopedagogen en psychologen, met diagnostische aantekening en een brede kijk  
 • GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist
 • Systeemtherapeuten en/of MST of MDFT therapeuten
 • HBO-plus en WO opgeleide specialisten voor het jonge kind, experts in problematiek van kinderen met een beperking en professionals met affiniteit voor jongeren en bijbehorende problematiek, migratie en trauma.

De wijk

Leidsche Rijn is een relatief jonge wijk met 34.265 inwoners in 2017, bijna 10% van het totaal aantal inwoners van Utrecht. Hiervan was 27% jonger dan 15 jaar, waar dat voor geheel Utrecht 17% was.
Gezien de jeugdige samenstelling van de wijk zijn er veel vragen rond opvoeden en opgroeien, gedragsproblematiek en vragen van ouders hoe hiermee om te gaan. Daarnaast komen er ook vragen bij het buurtteam binnen over echtscheidingsproblematiek gepaard met schulden, huisvesting en woonproblematiek. Leidsche Rijn kent ook vraagstukken rond huiselijk geweld. (Bron; wijkmonitor gemeente Utrecht, buurtteams Utrecht).

 

Jouw bijdrage:

Is dit profiel jou op het lijf geschreven? Werk je nu als vrijgevestigde met een overeenkomst met de gemeente Utrecht of werk je bij een specialistische jeugdhulpaanbieder met een overeenkomst bij de gemeente Utrecht en ben je bereid je voor minimaal 20 uur per week in te zetten?Stuur ons dan een brief van maximaal 800 woorden waarin je duidelijk maakt wat jij kan en wilt bijdragen aan deze pilot en wat je hoopt te bereiken met het wijkgericht werken. Graag horen we daarnaast meer over je kwaliteiten, bagage en relevante ervaring. Mail je brief naar Marjan Verhagen, mverhagen@reinaerde.nl. Je brief moet voor 10 juni 2019 bij ons binnen zijn.

Er is met de aanbieders die professionals afvaardigen aan de pilots/met de vrijgevestigden een samenwerkingsovereenkomst gemaakt.

Vragen? Bel met Suzanne Verdoold op 06-14873676