Zoeken Contact Menu

Vacature

Vacature

Reinaerde Logeerhuis Hondsrug

Reinaerde zoekt een stagiair vanaf augustus 2019

Stagiair, minimaal 16 uur maximaal 32uur, logeerhuis Hondsrug, Lunetten Utrecht

Ben jij de stagiair die zich wil ontwikkelen tot een professionele beroepskracht?

Jouw werk
Als stagiair bij Reinaerde loop je stage op een vaste locatie. Elke cliënt heeft zijn/haar persoonlijk hulpvraag waarin jij ze ondersteund en begeleidt.

Logeerhuis de Hondsrug biedt plaats aan twaalf logees verdeeld over twee woonkamers. De leeftijd van de logees varieert tussen kind en jongere (4 – 18 jaar met uitloop tot +/-30 jaar).

Er wordt in twee groepen gelogeerd, de ene vleugel is ingericht voor logees met een ernstig meervoudige beperking en de andere vleugel op logees met bewegelijk gedrag en behoefte aan duidelijkheid en structuur. Het doel van logeren is dat iedereen zich prettig en veilig voelt in een andere situatie dan de thuis situatie, en dat de ouders/ verzorgers een korte of langere periode ontlast worden van de intensieve zorg voor hun thuiswonende kind.

Door jouw bijdrage worden de nachtjes logeren voor de cliënt nog leuker gemaakt! Dit maakt dat jouw inzet op de werkvloer wordt gewaardeerd door je collega's en de kinderen en hun verwanten.

De werkplek
Logeerhuis de Hondsrug is geopend van woensdag tot maandag (in de vakanties de hele week). Cliënten kunnen hier zowel doordeweeks als in het weekend terecht, voor een nachtje, voor enige dagen, voor een weekend of voor een vakantie. Ieder half jaar wordt er een cliëntplanning gemaakt en hierop wordt de personele bezetting per dagdeel aangepast.

Het niveau van de doelgroep die komt logeren is dagbestedingsniveau. De kinderen zijn zorgbehoevend en hebben ondersteuning en zorg nodig. Er staan rond de 35 cliënten aangemeld.

De professionele begeleiders van de Hondsrug maken met ouders/ verzorgers afspraken over de verzorging en begeleiding van hun kind. Dit wordt vast gelegd in een verzorgingskaart en uiteindelijk verwerkt in het ondersteuningsplan dat afgestemd is op de individuele behoeftes van het kind. Vaste rituelen van thuis worden hierin zoveel mogelijk overgenomen.
Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De logees worden in groepjes van vier begeleid door een professionele begeleider die ondersteund kan worden door stagiaires en vrijwilligers. In de nacht is er een actieve nachtdienst aanwezig. Daarnaast is er een gedragsdeskundige aangesloten bij het logeerhuis die begeleiding ondersteunt in het begeleiden van complexe hulpvragen.

Elke logeerpartij proberen de begeleiders, stagiaires, vrijwilligers er samen met de logees weer een leuke tijd van te maken.

Jouw kwaliteiten
- Je volgt een MBO opleiding: Pedagogisch Werk, Maatschappelijk Werk, Verzorgende IG, Verpleegkunde, Begeleider gehandicaptenzorg.
- Je moet minimaal 16 uur stage lopen in de week dit volgens een wisselend dienstenpatroon. Hierbij wordt verwacht dat de stagiair om het weekend stage komt lopen.
- Indien mogelijk ook in school vakanties omdat er dan veel logeerkinderen aanwezig zijn. Extra uren mogen andere weken weer terug genomen worden.
- Je hebt een praktijkovereenkomst (vanuit school); met daarop de stageperiode en het aantal stage-uren.
- Aan de stage zijn leeropdrachten/leerdoelen verbonden.
- We vinden het belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leerproces.
- Je bent flexibel.
- Je houd van een uitdaging.

De procedure
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen aan een leuke en leerzame stageplek willen we graag via een motivatiebrief van je weten;
- Wie je bent, (naam, adres, telefoonnummer, mailadres)
- Waarom je bij Reinaerde stage wilt lopen
- De naam van je school, welke opleiding je volgt, het niveau en het jaar
- Hoe lang (periode) en hoeveel dagen per week je stage moet lopen
- Wat zijn je vervoersmogelijkheden (heb je een rijbewijs en een auto of ben je afhankelijk van het O.V.)

Wij bieden
- Indien je meer dan 150 uur stage loopt kom je in aanmerking voor  een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg.
- Reinaerde bied je een erkende stageplaats, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen.
- Een goed opgeleide stagebegeleider die door middel van de stagetoolbox zorgt voor de juiste begeleiding op de stageplaats.
- Reinaerde werkt met een eigen stageovereenkomst die geldt naast de stageovereenkomst/praktijkovereenkomst die de opleidingen gebruiken.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jeanine Schut, Margriet Pruijs of Annemarie Meindersma, begeleider bij Logeerhuis Hondsrug (telefoonnummer: 0622151928)