Zoeken Contact Menu

Vacature

Vacature

Reinaerde Berk KC

stagiaires gezocht voor KDC de Berk

stagiaires voor KDC de Berk

Kinderdagcentrum de Berk is op zoek naar verschillende stagiaires voor 6 verschillende behandelgroepen en logeervoorziening in Zeist. Ook is het stagelopen op de naschoolse opvang en of zaterdagopvang een onderdeel van de stage. Wij zoeken stagiaires voor het hele schooljaar 2019-2020.

Kinderdagcentrum de Berk is op zoek naar verschillende stagiaires voor 6 verschillende behandelgroepen en logeervoorziening in Zeist. Ook is het stagelopen op de naschoolse opvang en of zaterdagopvang een onderdeel van de stage.
Wij zoeken stagiaires voor het  hele schooljaar 2019-2020.

Stage lopen bij Reinaerde
Als stagiaire bij Reinaerde draag je bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van de cliënt. Elke cliënt heeft zijn/haar persoonlijk hulpvraag waarin jij ze ondersteunt en begeleidt. Je zorgt op de groep voor een prettige en veilige sfeer, waarin de cliënten zich kunnen ontwikkelen. Het doel van de ondersteuning is de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Door jouw bijdrage wordt de kwaliteit van leven van de cliënt verhoogd. Dit maakt dat jouw inzet op de werkvloer wordt gewaardeerd door je collega's en de cliënten en hun verwanten.

Binnen KDC de Berk werken wij onder andere met de methodes LACCS en Plancius. Wij kijken op maat naar de verschillende kinderen binnen het kinderdagcentrum. Voor stagiaires is dit ook een belangrijke uitdaging voor hun stage binnen het kinderdagcentrum.

 

KDC de Berk biedt dagbehandeling aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud in Zeist. Dit gebeurt in ons gebouw aan de Prinses Marijkelaan, maar ook binnen een regulier kinderdagverblijf. We vangen verschillende doelgroepen op. Zo zijn er groepen met kinderen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen die veel behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur en jonge kind groepen. De indeling van de kinderen vindt plaats door naar de hulpvraag van het kind te kijken en hierbij de meest passende groep en setting te matchen. We zijn gewend om multidisciplair te werken en in gezamenlijkheid naar de kinderen te kijken en onze dienstverlening hierop aan te passen.  

Wat bieden wij 
Als je meer dan 150 uur stage loopt kom je in aanmerking voor  een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg (De hoogte van de stagevergoeding bedraagt € 310,- bruto per maand voor een stage van gemiddeld 36 uur per week, inclusief onkostenvergoeding waaronder mede de reiskosten woon/werkverkeer en de telefoonkosten worden verstaan. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.) We bieden je een SBB erkende stageplaats, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen. Daarnaast wordt je begeleidt door een goed opgeleide, betrokken en gemotiveerde stagebegeleider.


Gesprekken

Wanneer je interesse hebt in een stage binnen KDC de Berk. Dan kun je je sollicitatie brief opsturen naar Marloek van Dijk (mvdijk@reinaerde.nl/0622936035). In de maand april en mei krijg je reactie op je sollicitatie brief en een eventuele uitnodiging voor een sollicitatie gesprek.

 

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marloek van Dijk, kinderdagcentrum de Berk: 030 – 6916042.