Zoeken Contact Menu

Vacature

Vacature

GWV

Reinaerde zoekt Begeleider(s) gezinswoonvorm

Begeleider(s) gezinswoonvorm, Reinaerde

Ben jij diegene die vanuit een professionele achtergrond een of meerdere kinderen wil ondersteunen en stimuleren zo veel mogelijk uit zichzelf te halen, binnen de kaders van je eigen gezin?

Jouw werk
Je biedt zorg aan kinderen en/of jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die gepaard kunnen gaan met bijkomende problematiek. Afhankelijk van jouw ervaring en mogelijkheden zal er een match gemaakt worden met de zorgvraag van het kind/jongere.

Wij vinden het belangrijk dat er samengewerkt wordt met alle betrokkenen rondom het kind/jongere. Er is bijvoorbeeld veel contact met de ouder(s) of een (gezins)voogd, maar hierbij wordt ook gedacht aan professionals zoals behandelaars, instanties, de school of het kinderdagcentrum.

Naast jouw vaardigheden als begeleider hechten wij er waarde aan dat je thuissituatie het ook mogelijk maakt het kind/jongere een veilige basis en professionele zorg te kunnen bieden.
Het betreft een afwisselende en uitdagende baan, niet van negen tot vijf, maar je bent beschikbaar voor het kind/jongere wanneer dit noodzakelijk is. Vanwege het (dagelijkse) individuele karakter van de functie, is het belangrijk dat je zelfstandig en creatief kunt werken. In de selectieprocedure zal er gevraagd worden naar persoonlijke omstandigheden. Via een Vonk analyse worden jouw persoonlijke vermogens in kaart gebracht.

De werkplek
Een gezinswoonvorm is een bijzondere manier van zorg verlenen binnen jouw eigen gezin. Jij als professioneel begeleider speelt een belangrijke rol in het leven van het kind/jongere.
Binnen Reinaerde vinden we het belangrijk dat kinderen/ jongeren met een beperking, die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun ouders kunnen wonen, zich kunnen ontwikkelen in een zo normaal mogelijke thuissituatie. Waarbij een veilige woonplek geboden wordt die warmte, geborgenheid, acceptatie en tegelijkertijd professionele aandacht en begeleiding biedt.

Jouw kwaliteiten
-
Je hebt een opleiding op kwalificatieniveau 4 of 5 op het gebied van zorg en welzijn

- Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met kinderen en/of jongeren met een (verstandelijke) beperking.
- Je hebt kennis van verschillende problematieken en je kunt op een professionele manier je begeleidingswijze aanpassen op de hulpvraag van het kind/ jongere.
- Je bent in staat de kinderen/ jongeren op een positieve, consequente en evenwichtige manier te benaderen.
- Je zorgt voor een stabiele, veilige, stimulerende en huiselijke woonomgeving.
- Je volgt en stimuleert de ontwikkeling van het kind/jongere en stelt hierbij gerichte doelen op, die onderdeel uitmaken van het ondersteuningsplan.
- Je beheerst computervaardigheden. Kennis en ervaring hebben van Plancare is een pré.

Gesprekken
De vacature wordt voor langere tijd zowel intern als extern uitgezet.


Wij bieden
Een contract voor onbepaalde tijd. De uren zijn afhankelijk van de zorgzwaarte en het aantal geplaatste kinderen/jongeren (max. 36 uur). Dit kan bij in- en uitstroom veranderen.

Een salaris van min. € 1.965,- en max. € 3.006,- (FWG 45) bij een fulltime dienstverband conform de CAO Gehandicaptenzorg. Daarnaast ontvang je een vast percentage aan onregelmatigheidstoeslag (14%) bovenop het salaris. In deze functie heb je tevens recht op 12 extra vrije weekenden, naast het wettelijk vastgestelde aantal verlofdagen. Hiernaast is er sprake van onkostenvergoedingen, zoals een gebruiksvergoeding voor de kamer (min 8 m²), materiële kosten, reiskosten vergoeding, vergoeding voor specifieke aanpassingen/ materialen betreffende het kind/ jongere en vergoeding voor kleed- en recreatiegeld.
Reinaerde vindt professionele ontwikkeling belangrijk en biedt dan ook diverse mogelijkheden voor opleiding en loopbaanontwikkeling. Reinaerde draagt er zorg voor dat opleidingen en scholingen in relatie tot de zorgvraag van de cliënt(en) gevolgd kunnen worden. Ook organiseert Reinaerde intercollegiale contacten met medegezinswoonvormbegeleiders en wordt er zorg voor gedragen dat ervaringen en kennis rondom thema’s die belangrijk zijn voor een gezinswoonvorm, met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden.
Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, bijdrage ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. Reinaerde biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) aan. Het MKA biedt onder andere een fiets- en sportregeling, bruto-netto uitruil van reiskosten, kopen van extra verlof.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Amerens Vredenberg, manager, via telefoonnummer 06-51940308.

Interne kandidaten hebben voorrang bij de sollicitatieprocedure.