Zoeken Contact Menu

Aanbod

Aanbod

Zowel binnen als buiten Reinaerde zijn er veel mogelijkheden op het gebied van bewegen en gezonde voeding. De medewerkers van Reinaerde Fit kunnen helpen om een passend advies te geven door middel van:

  • Aansluiting zoeken bij bestaande mogelijkheden: we hebben vele contacten in verschillende gemeenten. Op deze manier wordt er geprobeerd aansluiting te vinden bij de mogelijkheden in de wijk. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband Sport op maat in de gemeente Utrecht, met als doel de sportparticipatie van mensen met een beperking te verhogen.
  • Coachingstrajecten op locaties van Reinaerde: samen met het team van een locatie kunnen we helpen bij het maken van een locatieplan en ondersteunen bij de uitvoering.
  • Thema-bijeenkomsten: voor zowel cliënten als medewerkers kunnen we thema middag of avond organiseren op het gebied van bewegen of voeding. Een perfecte manier om meer te leren over een gezonde leefstijl en met elkaar meningen en ideeën uit te wisselen. We kunnen bijvoorbeeld langskomen op huiskameroverleggen of teambesprekingen.
  • Sportaanbod in de vrije tijd op de Heygraeff en Dennendal: Op Dennendal is er Zumba voor de bewoners. Ook op de Heygraeff is er aanbod van sport en bewegen in de vrije tijd. Het aankomend jaar zullen we de extra mogelijkheden voor cliënten op de Heygraeff en Dennendal gaan creëren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdeling vrije tijd.Fitheidsonderzoek: je kan een fitheidstest aanvragen voor de cliënt om te kijken naar de de staat van conditie, kracht en balans van de cliënt en of er sprake is van overgewicht.Scholingsmateriaal voor zowel cliënten als medewekers. We hebben de fitcursus, speciaal ontwikkeld voor cliënten die meer over gezonde voeding en beweging willen leren. Maar ook hebben we achtergrond informatie voor medewerkers.
  • Informatie over beweegactiviteiten: er zijn verschillende handvatten die medewerkers kunnen helpen bij het opzetten en invullen van bewegingsactiviteiten, zoals de methode Bewegen Gewoon Doen en de map Speel Goed! waar 100 kleine beweegideeën in staan.

2.A. FITeuro's
Ook in 2015 zal er budget zijn om een gezonde leefstijl te stimuleren. Denk hierbij aan een investering voor sport- en spelmateriaal, kookboeken of materialen voor een moestuintje. Nadere informatie hierover volgt snel.