Zoeken Contact Menu

Kwaliteitsrapport Reinaerde 2017

Kwaliteitsrapport Reinaerde 2017

In het kwaliteitsrapport biedt Reinaerde zicht op de kwaliteit van de ondersteuning en zorg in Reinaerde en op de kwaliteit van bestaan van cliënten over het verslagjaar 2017.

Wat gaat goed?
Wat kan beter?
Wat zijn de verbetervoorstellen?
En wat doen we daarmee in 2018?
Download hier het Kwaliteitsrapport Reinaerde 2017.
Download hier het Kwaliteitsrapport 2017 in eenvoudige en duidelijke taal.