Zoeken Contact Menu

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap cliënten

Om cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van de ondersteuning en zorg die zij ontvangen, heeft Reinaerde cliëntenraden. Deze cliëntenraden praten mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn omdat ze invloed hebben op hun dagelijks leven. De Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorgorganisaties (Wmcz) geeft hier richtlijnen voor.

Zowel cliënten als familie/vertegenwoordigers zijn betrokken bij cliëntenraden op lokaal, regionaal en centraal niveau.

Andere vormen van meedenken

Om zoveel mogelijk cliënten en hun familie/vertegenwoordigers te betrekken bij ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, zijn er naast cliëntenraden ook andere vormen om mee te denken. Bijvoorbeeld: een raad van advies, bijdrage aan sollicitatieprocedures en functioneringsgesprekken van medewerkers, huiskameroverleg en het bezoek- en Wist je dat-team!?

Contact

Voor contact met de centrale cliëntenraad:

Jacqueline Rouwenhorst (commissie cliënten)
E-mail: jrouwenhorst@reinaerde.nl

Bas Jonker (commissie vertegenwoordigers)
E-mail: bjonker@reinaerde.nl
Tel.: 030 229 99 90.

Medezeggenschap medewerkers

Reinaerde heeft een actieve en kritische ondernemingsraad. Deze bestaat uit maximaal 17 leden afkomstig uit verschillende onderdelen en geledingen van de organisatie. Gevraagd en ongevraagd geven zij vanuit hun ruime ervaring en deskundigheid feedback op het door het management ontwikkelde beleid en zijn zij voortdurend in gesprek met de bestuurder.

Contact

Op dinsdag, woensdag en donderdag
Tel.: 06 100 77 210
E-mail: ondernemingsraad@reinaerde.nl