Zoeken Contact Menu

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

LevensbeschouwingReinaerde beschouwt haar clienten als volwaardige burgers, zij zijn meer dan de optelsom van hun zorgvragen. Reinaerde respecteert de individuele levensvisie van de cliënten en ze worden ondersteund en gestimuleerd om hun levensvisie te ervaren en verder te ontwikkelen.

 • Lees meer
  Om dit goed vorm te geven heeft Reinaerde een geestelijke raadsvrouw in dienst. Zij ondersteunt cliënten en verwanten maar vooral ook teams in dit proces. Door de jaren heen is er veel kennis opgedaan en een breed scala aan activiteiten ontwikkeld die voor cliënten, begeleiders of andere professionals interessant kunnen zijn.

  » Inklappen

Spiritualiteit en rituelen

Eigen aan Levensbeschouwelijke zorg is: aandacht voor spiritualiteit, rituelen, symbolen en verhalen.

 • Lees meer
  Ondersteuning en scholing van begeleiders rondom deze onderwerpen kan plaats hebben via het organiseren van studiedagen en het maken van readers over levensvragen. De geestelijk raadsvrouw werkt daarvoor samen met het Opleidingscentrum van Reinaerde.

  » Inklappen

Het levensboek

Mensen met een beperking wonen vaak hele lange tijd in dezelfde locatie. Door de jaren heen krijgen ze steeds te maken met wisselend personeel. Informatie en kennis over het verleden van de cliënt gaat dan vaak verloren.

 • Lees meer
  Belangrijke informatie voor de cliënt over ouders, broers, zussen, over vroeger; ze willen er graag over vertellen maar weten het niet meer zo precies. Het levensboek biedt cliënten dan de mogelijkheid om die herinneringen vast te kunnen houden en zich zelf aan anderen voor te stellen. Er wordt naar gestreefd, dat alle cliënten een levensboek krijgen waarin hun levensverhaal staat vermeld. Het levensboek is een visuele weergave van iemands persoonlijke levensgeschiedenis.

  » Inklappen

Geloofsbeleving en levensvisie in de maatschappij

Beleven van levensvisie vindt zo veel mogelijk plaats door cliënten deel te laten nemen aan de Levensbeschouwelijke stroming waar zij deel van uit maken. Bij voorkeur door aansluiting te zoeken bij bestaande organisaties.

 • Lees meer
  De geestelijk raadsvrouw van Reinaerde stimuleert en ondersteunt kerken hierin. De ondersteuning richt zich niet alleen op kerken, ook moslim organisaties worden benaderd om de mogelijkheden tot ondersteuning te onderzoeken. Maar levensvragen beperken zich niet alleen tot gelovigen, daarom wordt ook contact gezocht met Humanitas met als doel gespreksgroepen te organiseren voor cliënten.

  » Inklappen

LevensbeschouwingVragen rondom levenseinde

Het overlijden van een medemens kan een grote invloed hebben. Ook betrokken teams komen voor veel vragen te staan. De geestelijk raadsvrouw is betrokken bij vragen rondom het levenseinde: stervensbegeleiding: hoe moet dat? Rouwverwerking: hoe doen we dat?.

Anne Marie Booij
Geestelijk raadsvrouw
Tel. 06 125 555 12
E-mail: abooy@reinaerde.nl