Zoeken Contact Menu

Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde

Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde

Fondsondersteuningreinaerdeclienten

Het fonds heeft als doelstelling financiële ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking om zo hun bestaan te verrijken. We besteden jaarlijks de opbrengsten van het vermogen aan activiteiten en voorzieningen van de doelgroep. Om beter te kunnen voldoen aan de vraag zijn we actief op zoek naar meer armslag. Donaties, legaten zijn dan ook meer dan welkom!

Door op de foto te klikken kunt u onze folder downloaden.

Legaten en donaties

Een schenker kan op grond van artikel 6.32 t/m 6.40 Wet inkomFondsondersteuning Coverstenbelasting 2001 onder bepaalde voorwaarden de schenking bij de belastingopgave opvoeren als een aftrekbare gift.

 • Lees meer

  Legaten of donaties aan dit fonds kunnen bij de notaris in een testament vastgelegd worden. De kosten van een testament bedragen ongeveer 150 euro. U kunt vrijblijvend bij een notaris inlichtingen inwinnen. Daarnaast kunt u in een codicil - een (handgeschreven) brief - uw wensen kenbaar maken. In een codicil kunt u geen geldbedragen, effecten of uw huis vermaken. In de praktijk blijkt echter dat een codicil vaak niet geldig is, omdat niet is voldaan aan de wettelijke eisen. Het is daarom raadzaam een codicil door de notaris na te laten kijken en daar te deponeren.

  » Inklappen

Werkwijze

De cliënt staat centraal. Het fonds wil de persoonlijke wens of behoefte van een cliënt waar mogelijk ondersteunen.

 • Lees meer

  Bij de behandeling van aanvragen hanteert het fonds de volgende criteria:

  • de financiële bijdrage heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het geluk van de cliënten van de stichting Reinaerde;
  • de stichting Reinaerde is niet in staat om de financiering zelf te verstrekken, dus geen reguliere exploitatiepost;
  • de aanvraag kan niet worden betaald uit eigen middelen;
  • de aanvraag kan niet worden ingediend bij het zorgkantoor;
  • onderhoudskosten worden in principe niet gefinancierd;
  • onderwerpen ter financiering kunnen in algemene zin het geluksgevoel bevorderen;
  • dagbesteding, kunst, vrijetijd besteding, lichamelijke en/of geestelijke activiteiten die de gezondheid bevorderen;
  • activiteiten die het welbevinden bevorderen;
  • wetenschappelijk onderzoek voor zover deze  leidt tot een directe bijdrage in het geluk van de cliënt;
  • het bijdrage in vervoerskosten voor het onderhouden van ( netwerk of familie ) contacten.

  » Inklappen

Alle cliënten van voorzieningen van Reinaerde kunnen het wensformulier bij het fonds aanvragen. U kunt het wensformulier hier downloaden.
Er is ook een versie van het wensformulier in eenvoudige en duidelijke taal. Dit kunt u hier downloaden.
Het wensformulier kunt u per e-mail of post aan het fonds opsturen.

Beleid en verantwoording

Het bestuur van het fonds legt jaarlijks verantwoording over haar beleid en bestedingen af.
De jaarstukken kunt u hier downloaden:

Jaarrekening 2018

Donateur

Wilt u donateur van Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde worden?
U bent van harte welkom!

Informatie

Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde
De heer Nico Eickhoff, secretaris
Bartoklaan 72
3533 JA Utrecht
Tel. 030 2734725 of 06 44752519
E-mail: n.eickhoff@hetnet.nl

Rekeningnummer: NL98 ABNA 0491 9889 07
t.n.v. de penningmeester
KvK 41180049
RSIN/Fiscaal nummer: 805778068

Bestuur

De heer W.B. Jongma, voorzitter
De heer J.A.C. Groot, penningmeester
De heer N. Eickhoff, secretaris
Mevrouw A. Scharloo, bestuurslid
Mevrouw M. Dielen, bestuurslid
De heer Tj. Krumpelman, bestuurslid

Declaratieformulier

Download hier het declaratieformulier Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde

Sinds 2008 heeft Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde de ANBI status.

ANBI-logo