Zoeken Contact Menu

Dit vind ik ervan!

Dit vind ik ervan!

Hoe bevalt het cliënten bij Reinaerde? Wat zijn hun wensen, dromen en verlangens? Dat is belangrijk! Met die informatie kunnen we de zorg en ondersteuning aanpassen. Daarom is het goed om te weten wat mensen die wij ondersteunen ervaren. Samen met hen is gekozen om het door de VGN goedgekeurde instrument ‘Dit vind ik ervan!’ (DVIE) te gebruiken. Aan de hand van 10 thema’s vertellen cliënten wat ze écht belangrijk vinden. Wat ze goed vinden en wat ze zouden willen veranderen. De uitkomsten gaan mee in het ondersteuningsplan. In 2019 starten we met de introductie van ‘Dit vind ik ervan!’ De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. De eerste ervaringen zijn heel positief. ”

Wat is Dit vind ik ervan?

'Dit vind ik ervan!' is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat kwaliteit primair ontstaat in de relatie tussen cliënt en begeleider. Kern van de aanpak is de onderzoekende dialoog. Dat vraagt een basishouding waarin de begeleider samen met de cliënt onderzoekt wat hij belangrijk vindt als het gaat om kwaliteit van zijn of haar bestaan én in hoeverre de zorg- en dienstverlening hierop aansluit. De begeleider kan informatie uit het gesprek soms gelijk toepassen in de zorg- en dienstverlening. De informatie die de cliënt aangeeft wordt opgenomen als basis voor het jaarlijkse evaluatiegesprek over het ondersteuningsplan.  

Thema’s

Bij ‘Dit vind ik ervan!’ staan tien thema’s centraal. Herkenbaar en goed te onthouden voor zowel cliënten als medewerkers, zoals ‘Lijf’, ‘Meedoen’ en ‘Familie’, welke gelinkt zijn aan de domeinen van Schalock. Geen vaste vragen of verplicht afvinklijstje per thema, maar een open dialoog over het betreffende onderwerp.      

Meer informatie

Logo _Dit -vind -ik -ervan _3275-1585