Zoeken Contact Menu

Cultuurrijke zorg

Cultuurrijke zorg

DiversiteitOnze samenleving is kleurrijk en kent een diversiteit aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Wederzijdse kennis over elkaars gebruiken en culturen is van belang om elkaar te verstaan en te vertrouwen. Relaties kunnen dan vruchtbaar en constructief zijn. Dat geldt ook voor de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener.

De zorg en dienstverlening door Reinaerde is toegankelijk voor iedereen. We houden rekening met de culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond van mensen en hun netwerk zodat men zich herkend en gekend voelt. We respecteren de daarbij horende waarden en normen en verbinden deze met de waarden en normen die het leven in de Nederlandse samenleving vraagt.

Cultuurthermometer

De Cultuurthermometer is een praktische vertaling van punten die belangrijk zijn gebleken om te komen tot meer cultuurrijke zorg. Via het doorlopen van een korte vragenlijst krijgt u een beeld van de culturele diversiteit in uw eigen organisatie. Daarbij krijgt u een aantal tips om hiermee verder aan de slag te gaan.

NAAR DE CULTUURTHERMOMETER

Cultuurthermometer

Contact

Voor meer informatie over culturele diversiteit binnen Reinaerde kunt u contact opnemen met de coördinator cultuurrijke zorg en opvoedkundig gezinsbehandelaar:
Safia El Kodady
Tel. 06 517 115 81
E-mail: skodady@reinaerde.nl