Zoeken Contact Menu

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon van Reinaerde werkt vanuit het LSR (landelijk steunpunt (mede)zeggenschap), komt op voor cliënten en werkt oplossingsgericht. Hannie Kämink is vertrouwenspersoon voor cliënten en hun vertegenwoordigers die ondersteuning en begeleiding krijgen van Reinaerde. De centrale cliëntenraad (deelraad verwanten en deelraad cliënten) hebben ingestemd met haar benoeming.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

De vertrouwenspersoon luistert goed en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag of naar een oplossing voor uw probleem. Zij informeert u over uw rechten en kan zo nodig adviseren over de te ondernemen stappen. Desgevraagd kan zij u ondersteunen.

Hannie probeert is klachten te voorkomen door cliënten in een vroeg stadium bij ervaren onvrede te ondersteunen. Ze maakt hen wegwijs in wat mogelijkheden voor een oplossing zijn of hoe een klacht in te dienen. Zij ondersteunt cliënten in het bespreekbaar maken van dingen. Als er een probleem is wordt dat samen met de cliënt besproken met degene over wie de onvrede gaat. Dat voorkomt dat een probleem groter wordt en werkt preventief. Mocht iets toch een klacht worden dan neemt de klachtenfunctionaris deze in behandeling. Ook wordt actie ondernomen als er aantoonbare tekortkomingen in de individuele zorg of dienstverlening worden geconstateerd en de cliënt zelf niet in staat is hierover adequaat een klacht te uiten.

Hannie rapporteert en registreert alle klachten en signalen die binnenkomen anoniem. Ze bespreekt conclusies over wat structurele knelpunten zijn. Al deze gegevens worden verwerkt in een periodiek rapport dat wordt besproken met Reinaerde. Dit geeft inzicht waarmee we beleid kunnen bijsturen.

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon

U kunt in contact komen met Hannie door te bellen: 06 19 46 23 91 of te mailen naar h.kamink@hetlsr.nl.

Hannie vertrouwenspersoon