Zoeken Contact Menu

Organisatie

Organisatie

OrganisatieReinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht.
Vanuit lokaal perspectief bieden wij dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht, variërend van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling.
We sluiten met onze dienstverlening aan op elke levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Wij vervlechten onze activiteiten met die van andere relevante partners.
Wij stemmen af op de lokale situatie.
Soms werken we als zelfstandige organisatie, vaak ook samen met andere organisaties in ketenvorm en of allianties. Daar zijn wij kwalitatief goed in.
Wij zijn beschikbaar om desgevraagd regie te voeren of te participeren.

Reinaerde werkt vanuit zijn eigen visie aan bovenstaande missie.


logo CaranteGroepReinaerde is aangesloten bij Carante Groep, een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgaanbieders. Carante Groep biedt ondersteuning bij bedrijfsvoering en zorginnovatie.