Zoeken Contact Menu

LG/NAH

LG/NAH

Hersenletsel heeft allerlei oorzaken, zoals een hersenbloeding, ongeluk, hersentumor, hersenvliesontsteking of zuurstoftekort. Mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel (LG/NAH) kunnen voor ondersteuning of zorg hun vraag aan Reinaerde stellen. We hebben professionele deskundigheid, begeleiding en zorg.

Contact

Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met: tel. 030 28 75 210 of e-mail klantadvies@reinaerde.nl

We ondersteunen kinderen en jongeren en volwassenen met niet-aangeboden hersenletsel of lichamelijke beperking.

Kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren is er thuis of in het onderwijs begeleiding door ambulante ondersteuning, opvoedkundige gezinsbegeleiding/gezinsbehandeling en ondersteuning in de thuissituatie of is er dagbehandeling.
We ondersteunen jongeren ook met werken of met wonen (zie hieronder). We kunnen behandelen en verrichten diagnostiek. Lees daarover in de brochure.

Volwassenen

Voor volwassenen is er begeleiding thuis op het werk of bij het wonen (zie hieronder). Je kunt ook bij ons terecht voor behandeling en diagnostiek. Lees daarover in de brochure.

Wonen

Hieronder lees je meer over de wonen met begeleiding voor mensen met LG/NAH.

Selma Lagerlöfweg - Woerden
Doelgroep: LVB, NAH en LG; bijna alle bewoners zijn rolstoelafhankelijk
Expertise: Spasticiteit, Spina bifida, Reuma,  Duchenne, Dementie, Syndroom van Friedreich, Epilepsie, Cerebellaire ataxie.
​​​​​​​​​De Selma Lagerlöfweg is een woonlocatie in Woerden voor 26 bewoners met een lichamelijke beperking en/of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De bewoners zijn tussen de 20 en 55 jaar. Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Er zijn twee gezamenlijke woonkamers waar bewoners elkaar vrijblijvend ontmoeten of samen eten. De sfeer is huiselijk en informeel. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Lees meer...

Musicallaan - Utrecht Terwijde
Doelgroep: volwassenen met NAH en LG
Expertise: NAH en bijkomende psychiatrische casuïstiek
Reinaerde Musicallaan is gehuisvest in een groot wooncomplex met 5 woonetages in de wijk Terwijde. Verdeeld over drie etages van het grote complex wonen 22 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking als gevolg van niet aangeboren hersenletsel in een eigen appartement. Op elke etage is een ontmoetingsruimte waar bewoners kunnen eten of een kop koffie kunnen drinken. Lees meer...

Grote trekdreef - Utrecht Overvecht
Doelgroep: volwassenen met NAH
Expertise: verslaving, reclassering, volgend begeleiden, op afstand nabij, laagdrempelige dagbesteding, verbonden met de wijk
De Grote Trekdreef is een woning waar 30 volwassenen in de leeftijd van begin twintig tot middelbare leeftijd wonen. De bewoners hebben door een hersenbloeding, ongeval of andere gebeurtenis hersenletsel opgelopen (NAH). Zij krijgen ondersteuning bij het organiseren van hun leven. De meeste bewoners werken of hebben dagbesteding waar zij met georganiseerd vervoer of zelfstandig heen gaan. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten die ook toegankelijk zijn voor anderen. Lees meer...

Burgemeester Burgerhof - Harmelen
Doelgroep: volwassenen met LG en NAH
Expertise team: ouder wordende cliënt, cognitieve beperkingen en progressieve ziekten.
De woonlocatie Burgemeester Burgerhof ligt midden in een woonwijk in Harmelen. Harmelen als dorp, is ingesteld op mensen met een beperking. Dorpsbewoners zijn er bijvoorbeeld aan gewend en houden er rekening mee, dat er elektrische rolstoelen in het verkeer deelnemen. Het gebouw heeft drie verdiepingen waar in totaal 22 mensen wonen. Daarnaast is er een nevenvestiging waar 4 mensen wonen. Tevens is er een aanpaste huurwoning (nevenvestiging) waar 1 persoon woont. Burgemeester Burgerhof is een locatie waar volwassenen in de leeftijd van begin 30 tot 85 jaar wonen. Lees meer...

De Merenhof - Abcoude
Doelgroep: Jongeren en volwassenen met LG en/of NAH
Expertise: jongeren en jongvolwassenen, opvoedingsvraagstukken, samenwerking met het netwerk, methodieken  POWER, BAAS en Krachtig en Zelfbewust
De Merenhof is er voor mensen met twee achtergronden: jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking in combinatie met een ontwikkelingsachterstand en volwassenen die door een hersenbloeding, ongeluk of andere gebeurtenis niet aangeboren hersenletsel hebben opgelopen. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen, waar 29 mensen kunnen wonen. Zij hebben een eigen kamer. Het is ook mogelijk om te logeren bij De Merenhof. Lees meer...

Wijkersloot - Nieuwegein
Doelgroep: jongeren met LG/NAH en eventueel een ontwikkelingsachterstand
Expertise: Jongeren en jongvolwassenen, lvb, ontwikkeling- en opvoedingsvraagstukken, medische handelingen, methodieken BAAS en Krachtig &Zelfbewust
Bij Wijkersloot wonen jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en eventueel een ontwikkelingsachterstand. Er zijn twee groepen te onderscheiden. De ene groep richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en sfeer beleven zowel binnenshuis als buitenshuis. De andere groep is voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking en/of NAH die door middel van zelfstandigheidstraining in staat zijn om uiteindelijk te wonen in een woning met zorg en begeleiding op maat. Wanneer bewoners van groep 2 voldoende vaardigheden hebben aangeleerd om meer zelfstandig te wonen, kunnen zij doorstromen naar één van de twee studio’s op Wijkersloot. In de studio wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid aangezien begeleiding niet continu in nabijheid is. Lees meer...